Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 567 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 17. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

26 Lần thi

Câu 34: Chọn câu đúng: (1) Chuẩn độ HCl 0,05M bằng NaOH 0,1M ..... (2) Chuẩn độ HCl 0,1M bằng NaOH 0,1M.

A. Bước nhảy của trường hợp (2) và (1) tương đương nhau

B. Bước nhảy của trường hợp (2) hẹp hơn trường hợp (1)

C. Bước nhảy của trường hợp (2) rộng hơn trường hợp (1)

D. Tất cả đều sai

Câu 35: Chọn câu đúng: (1) Chuẩn độ HCl 0,05M bằng NaOH 0,1M... (2) Chuẩn độ HCl 0,05M bằng NaOH 0,2M.

A. Bước nhảy của trường hợp (2) và (1) tương đương nhau

B. Bước nhảy của trường hợp (2) hẹp hơn trường hợp (1)

C. Bước nhảy của trường hợp (2) rộng hơn trường hợp (1)

D. Tất cả đều sai 

Câu 36: Chọn câu đúng: (1) Chuẩn độ HCl 0,05M bằng NaOH 0,1M.... (2) Chuẩn độ NaOH 0,1M bằng HCl 0,1M.

A. Bước nhảy của trường hợp (2) và (1) tương đương nhau

B. Bước nhảy của trường hợp (2) hẹp hơn trường hợp (1)

C. Bước nhảy của trường hợp (2) rộng hơn trường hợp (1)

D. Tất cả đều sai

Câu 37: Chọn câu đúng: (1) Chuẩn độ base XOH 0,05M có Kb = 10-4,5 bằng HCl 0,1M... (2) Chuẩn độ base YOH 0,05M có Kb = 10-6,5 bằng HCl 0,1M.

A. Bước nhảy của trường hợp (2) và (1) tương đương nhau

B. Bước nhảy của trường hợp (2) hẹp hơn trường hợp (1)

C. Bước nhảy của trường hợp (2) rộng hơn trường hợp (1)

D. Tất cả đều sai

Câu 38: Chọn câu đúng: (1) Chuẩn độ base HA 0,2M có Ka = 10-4,5 bằng HCl 0,1M.... (2) Chuẩn độ base HB 0,2M có Ka = 10-5,5 bằng HCl 0,1M.

A. Bước nhảy của trường hợp (2) và (1) tương đương nhau

B. Bước nhảy của trường hợp (2) hẹp hơn trường hợp (1)

C. Bước nhảy của trường hợp (2) rộng hơn trường hợp (1)

D. Tất cả sai 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 26 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên