Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 197 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 8. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Ý nghĩa của đội hình tiểu đội hàng ngang:

A. Thường dùng trong hành quân, trong đội hình tập hợp của trung đội, đại đội khi tập trung sinh hoạt, học tập.

B. Thường vận dụng trong học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng,… 

C. Thường dùng khi duyệt binh, hành quân dã ngoại, luyện tập đội ngũ, trong đội hình tập hợp của trung đội, đại đội khi tập trung sinh hoạt, học tập.

D. Cả 3 đều đúng

Câu 2: Vị trí đứng của tiểu đội trưởng trong đội hình tiểu đội hàng ngang:

A. Đứng trước đội hình tiểu đội.

B. Đứng bên trái đội hình tiểu đội.

C. Đứng giữa đội hình tiểu đội.

D. Đứng bên phải đội hình tiểu đội.

Câu 3: Vị trí chỉ huy tại chỗ của tiểu đội trưởng trong đội hình hàng ngang:

A. Đứng ở chính giữa phía trước đội hình, cách từ 2 đến 3 bước.

B. Đứng ở chính giữa phía trước đội hình, cách từ 3 đến 5 bước.

C. Đứng ở phía trước, chếch về bên trái cách 2 đến 3 bước.

D. Đứng ở phía trước, chếch về bên trái cách 3 đến 5 bước.

Câu 4: Vị trí chỉ huy khi hành tiến của tiểu đội trưởng trong đội hình hàng ngang:

A. Đi ở bên trái đội hình của tiểu đội, cách 2 đến 3 bước, ngang với hàng trên cùng.

B. Đi ở bên phải đội hình của tiểu đội, cách 2 đến 3 bước, ngang với hàng trên cùng. 

C. Đi ở bên trái đội hình của tiểu đội, cách 3 đến 5 bước, ngang với hàng trên cùng.

D. Đi ở bên phải đội hình của tiểu đội, cách 3 đến 5 bước, ngang với hàng trên cùng. 

Câu 5: Thứ tự các bước chỉ huy tập hợp đội hình tiểu đội một hàng ngang:

A. Tiểu đội chú ý, Tập hợp, Điểm số, Chỉnh đốn hàng ngũ, Giải tán.

B. Tập hợp, Điểm số, Chỉnh đốn hàng ngũ, Giải tán.

C. Tập hợp, Chỉnh đốn hàng ngũ, Điểm số, Giải tán. 

D. Tập hợp, Điểm số, Giải tán. 

Câu 6: Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng khi tập hợp đội hình một hàng ngang:

A. Tất cả thành đội hình hàng ngang, Tập hợp.

B. Tất cả thành một hàng ngang, Tập hợp.

C. Thành một hàng ngang, Tập hợp.

D. Tiểu đội X thành một hàng ngang, Tập hợp.

Câu 7: Vị trí tập hợp của các số trong đội hình tiểu đội HAI hàng ngang:

A. Các số chẵn (2,4,6,8) đứng hàng trên, các số lẻ (1,3,5,7) đứng hàng dưới, cự ly giữa hàng trên và hàng dưới là 1m.

B. Các số lẻ (1,3,5,7) đứng hàng trên, các số chẵn (2,4,6,8) đứng hàng dưới, cự ly giữa hàng trên và hàng dưới là 1m.

C. Các số (1,2,3,4) đứng hàng trên, các số (5,6,7,8) đứng hàng dưới, cự ly giữa hàng trên và hàng dưới là 1m.

D. Các số lẻ (1,3,5,7) đứng hàng trên, các số chẵn (2,4,6,8) đứng hàng dưới, cự ly giữa hàng trên và hàng dưới là 1 bước (0,75m).

Câu 8: Ý nghĩa của đội hình tiểu đội hàng dọc:

A. Thường vận dụng trong hành quân, trong đội hình tập hợp của trung đội, đại đội khi tập trung sinh hoạt, học tập.

B. Thường vận dụng trong học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng,… 

C. Thường vận dụng trong tập hợp đội ngũ, tập thể dục, khám súng, giá súng.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Vị trí chỉ huy tại chỗ của tiểu đội trưởng trong đội hình hàng dọc, khi đôn đốc, tập hợp, điểm số:

A. Đứng phía trước chếch về bên phải đội hình, cách 2 đến 3 bước.

B. Đứng phía trước chếch về bên trái đội hình, cách 2 đến 4 bước.

C. Đứng phía trước chếch về bên trái đội hình, cách 3 đến 5 bước.

D. Chính giữa phía trước đội hình, cách từ 3 đến 5 bước.

Câu 10: Vị trí đứng của tiểu đội trưởng trong đội hình tiểu đội hàng dọc:

A. Đứng trước, cách số một là 1m. 

B. Đứng bên trái đội hình tiểu đội, cách 2 đến 3 bước.

C. Đứng trước, cách số một là 1 bước (0,75m).

D. Đứng bên trái đội hình tiểu đội, cách số một là 1m.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Sinh viên