Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 6 Câu hỏi
  • 178 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 9. Tài liệu bao gồm 6 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Sự khác biệt QUAN TRỌNG giữa nguyên tắc bao đường và bao phim là?

A. Bao đường là quá trình gián đoạn, bao phim là quá trình liên tục

B. Bao đường không dùng bất kỳ loại polymer nào, bao phim chủ yếu dùng polymer

C. Quy trình báo đường dùng nhiều dung môi, bao phim không dùng dung môi

D. Bao đường là quy trình dùng nhiệt độ, bao phim không dùng nhiệt độ

Câu 2: Trong bao đường, mục tiêu của giai đoạn bao cách ly?

A. Để làm đầy cạnh viên

B. Cách ly viên nhân khỏi độ ẩm của những lớp bao sau

C. Làm cho viên nhẵn đẹp

D. Tránh tương kỵ giữa viên nhân và lớp bao đường

Câu 3: Trong bao đường, chất liệu dùng trong giai đoạn bao lót và bao nhẵn lần lượt là:

A. Bao lót: Siro đơn + chất rắn vô cơ (talc); Bao nhẵn: các chất sáp

B. Bao lót: Siro đơn + chất rắn vô cơ (talc); Bao nhẵn: Polymer

C. Bao lót: Siro đơn + chất rắn vô cơ (talc); Bao nhẵn: Siro loãng

D. Bao lót: Siro loãng; Bao nhẵn: Siro đơn + chất rắn vô cơ (talc)

Câu 4: Muốn thuốc vào sâu tận cùng của phế nang, kích thước tiểu phân khí dung phải đạt? 

A. Lớn hơn 10 µm (mcm)

B. Lớn hơn 15 µm (mcm)

C. Từ 5 – 10 µm (mcm)

D. Từ 1 - 5 µm (mcm)

Câu 5: Cơ chế phân tán thuốc thành những hạt nhỏ ra khỏi bình chứa của thuốc khí dung là:

A. Nhờ vào thiết bị nén thuốc trong bình

B. Nén thuốc nhờ vào luồng khí đẩy

C. Nén thuốc nhờ ống dẫn thuốc

D. Nên thuốc nhờ áp suất cực cao có sẵn trong bình

Câu 6: Ý nào sau đây đúng về hỗn hợp eutecti là:

A. Hỗn hợp eutecti chỉ hình thành khi 2 chất rắn phối hợp với nhau ở một tỷ lệ nhất định

B. Sự phối hợp của hai chất rắn tạo thành hỗn hợp có điểm chảy thấp hơn điểm chảy của mỗi thành phần

C. Nếu điểm chảy của hỗn hợp tạo thành thấp hơn nhiệt độ môi trường thì hỗn hợp bị ẩm, hay hóa lỏng

D. Cả ba ý A, B, C đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 6 Câu hỏi
  • Sinh viên