Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 261 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 12. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Hãy cho biết thời gian rã theo quy định của thuốc đạn được điều chế với tá dược Polyetylen glycol:

A. Không quá 15 phút

B. Không quá 30 phút 

C. Không quá 45 phút 

D. Không quá 60 phút

Câu 2: Hãy cho biết điều chế thuốc đặt bằng phương pháp đun chảy đổ khuôn KHÔNG cần lưu ý đến hệ số thay thế khi:

A. Hoạt chất có tỉ trọng lớn hơn tá dược 

B. Hoạt chất có tỉ trọng nhỏ hơn tá dược

C. Tỉ trọng của hoạt chất và tá dược khác nhau 

D. Tỉ trọng của hoạt chất và tá dược tương đương nhau

Câu 4: Hãy chọn thiết bị nghiền tán quy mô phòng thí nghiệm có cơ chế cắt chẻ:

A. Cối chày 

B. Thuyền tán

C. Rây 

D. Thuyền tán và rây

Câu 6: Hãy chọn phương pháp tạo cốm hòa tan hay được sử dụng:

A. Ép đùn và làm tròn 

B. Tạo hạt tầng sôi

C. Phun sấy

D. Xát hạt khô 

Câu 9: Hãy cho biết tính chất nào KHÔNG ĐÚNG với gelatin:

A. An toàn, tiêu hóa được

B. Dịch Gelatin 40% không bị chảy lỏng ở nhiệt độ cao

C. Có thể tạo màng mỏng 100 micromet 

D. Có nguồn gốc từ da hoặc xương 

Câu 10: Hãy cho biết ưu điểm nào không đúng của viên nang cứng:

A. Hình dạng dễ nuốt

B. Sinh khả dụng cao hơn viên nén

C. Rẻ hơn viên nén 

D. Bảo vệ dược chất chống ánh sáng

Câu 11: 2 phần để cho vào ở 2 giai đoạn khác nhau:

A. Tá dược độn 

B. Tá dược dính 

C. Tá dược rã 

D. Tá dược trơn - bóng 

Câu 12: Có thể sử dụng ở 2 dạng: rắn hoặc lỏng

A. Tá dược độn 

B. Tá dược dính 

C. Tá dược rã

D. Tá dược trơn - bóng 

Câu 13: Tá dược sử dụng trong viên ngậm:

A. Lecithin 

B. Gelatin 

C. Avicel 101 

D. Avicel 102 

Câu 14: Viên nén nào có tác dụng nhanh, dược chất đưa trực tiếp vào hệ tuần hoàn:

A. Viên nén ngậm 

B. Viên nhén nhai 

C. Viên nén phân tán 

D. Viên nén đặt dưới lưỡi

Câu 15: Viên nén nào phù hợp cho trẻ em:

A. Viên nén ngậm 

B. Viên nhén nhai 

C. Viên nén phân tán 

D. Viên nén đặt dưới lưỡi

Câu 16: Hãy cho biết viên nén nào phải được bao tan trong ruột:

A. Omeprazol 

B. Esomeprazol 

C. Amoxicllin 

D. Pantoprazol

Câu 17: Ý nào sau đây đúng về con đường (cách thức) thuốc thấm qua da?

A. Có thể thấm xuyên quan khoảng giữa các tế bào nhưng chủ yếu là thấm theo các bộ phận phụ

B. Chủ yếu là thấm xuyên qua khoảng giữa các tế bào và hoàn toàn không thấm qua các bộ phận phụ

C. Chỉ thấm trực tiếp xuyên qua vách các tế bảo

D. Có thể thấm theo các bộ phận phụ trên da nhưng chủ yếu là thấm xuyên qua khoảng giữa các tế bào

Câu 18: Điều nào sau đây đúng về tính chất của Lanolin?

A. Có khả năng nhũ hóa mạnh, Lanolin ngậm nước nhũ hóa kém hơn lanolin khan 

B. Có khả năng nhũ hóa mạnh, Lanolin ngậm nước nhũ hóa mạnh hơn lanolin khan

C. Có khả năng nhũ hóa mạnh, lanolin ngậm nước là một tá dược nhũ tương khan 

D. Có khả năng nhũ hóa kém, lanolin ngậm nước là một tá dược nhũ tương khan

Câu 19: Tá dược điều chế thuốc mềm nào sau đây tan được trong cồn 95%?

A. Dầu lạc và dầu thầu dầu

B. Dầu thầu dầu 

C. Dầu vừng và dầu lạc

D. Dầu cá và dầu thầu dầu

Câu 20: Tá dược nào sau đây thuộc nhóm tá dược thân dầu dùng trong điều chế thuốc mềm:

A. Gel alginat và dầu mỡ sáp

B. Lanolin và silicon

C. Carbopol và Lanolin

D. PEG 400

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên