Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 271 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm làm nhiệm vụ.

A. Nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ.

B. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

C. Nghiên cứu công nghệ mới và đưa vào ứng dụng.

D. Cả 3 câu a,b và c đều đúng.

Câu 2: Sản xuất theo dây chuyền đem lại tính hiểu quả kinh tế cao là vì:

A. Giảm thời gian phụ.

B. Không phụ thuộc tay nghề công nhân.

C. Dễ đạt độ chính xác.

D. Cả 3 đều đúng.

Câu 3: Hành động điều khiển máy của công nhân được gọi là:

A. Động tác

B. Nguyên công.

C. Quá trình công nghệ 

D. Bước.

Câu 4: Đường chuyển dao là một phần của bước dùng để hớt đi một phần vật liệu bằng cùng một dụng cụ cắt và ……:

A. Cùng một máy gia công.

B. Cùng một chiều sâu cắt.

C. Cùng một chế độ cắt 

D. Cùng một bước tiến dao.

Câu 8: Bước là một phần của nguyên công dùng để tiến hành gia công một bề mặt sử dụng 1 dụng cụ cắt và ……:

A. Cùng một máy gia công.

B. Cùng một chiều sâu cắt.

C. Cùng một chế độ cắt 

D. Cùng một bước tiến dao.

Câu 11: Quá trình công nghệ được hoàn thiện rồi ghi lại thành văn kiên công nghệ thì được gọi là:

A. Quy trình sản xuất.

B. Quá trình sản xuất

C. Quy trình công nghệ. 

D. Quy trình nguyên công

Câu 14: Theo TCVN hệ số chuyên môn hóa Kc = 5 thì dạng sản xuất của sản phẩm là:

A. Đơn chiếc.

B. Loạt lớn.

C. Hàng khối. 

D. Loạt nhỏ

Câu 18: Các thành phần nào thuộc quá trình công nghệ:

A. Nguyên công, gá

B. Bước, đường chuyển dao.

C. Động tác, vị trí.

D. Cả 3 câu trên

Câu 19: Tiện trụ A rồi sau đó phay rãnh thên hỏi chi tiết gia công theo:

A. 1 Nguyên công vì tính chất liên tục

B. 1 Nguyên công vì gia công tại 1 địa điểm.

C. 2 nguyên công vì không đảm bảo tính liên tục. 

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 20: Tính chất hình học của bề mặt gia công chi tiết máy được đánh giá thông qua tiêu chí:

A. Độ nhấp nhô tế vi.

B. Độ mòn bề mặt 

C. Độ sóng bề mặt. 

D. Đáp án a và c.

Câu 22: Khả năng thích ứng với môi trường làm việc của bề mặt chi tiết máy không được đánh giá thông qua tiêu chí nào sau đây:

A. Độ bền mòn.

B. Khả năng chống xâm thực hóa học

C. Ứng suất dư. 

D. Độ bền mỏi.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên