Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 247 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

12 Lần thi

Câu 1: Chốt trụ ngắn khống chế được:

A. 2 bậc tự do

B. 3 bậc tự do

C. 5 bậc tự do

D. 6 bậc tự do

Câu 2: Chốt trụ dài khống chế được:

A. 2 bậc tự do

B. 4 bậc tự do

C. 5 bậc tự do

D. 6 bậc tự do

Câu 3: Chốt trám khống chế:

A. 2 bậc tự do

B. 3 bậc tự do

C. 1 bậc tự do

D. 6 bậc tự do

Câu 4: Chốt tỳ khống khống chế được:

A. 2 bậc tự do

B. 4 bậc tự do

C. 1 bậc tự do

D. 3 bậc tự do

Câu 5: Chốt tỳ phẳng khống chế được:

A. 2 bậc tự do 

B. 4 bậc tự do

C. 1 bậc tự do

D. 3 bậc tự do

Câu 6: Phiến tỳ phẳng khống chế được:

A. 2 bậc tự do

B. 4 bậc tự do

C. 1 bậc tự do

D. 3 bậc tự do

Câu 7: Khi dùng chốt tỳ cố định để vị trí mặt phẳng thô, diện tích tiếp xúc lớn ta dùng loại:

A. Chốt tỳ phẳng

B. Chốt tỳ đầu chỏm cầu

C. Chốt tỳ đầu khía nhám

D. Cả 3 loại trên

Câu 8: Khi định vị mặt phẳng thô có nhiều sai lệch về hình dáng ta chọn loại:

A. Chốt tỳ cố định

B. Chốt tỳ điều chỉnh

C. Chốt tỳ lựa

D. Phiến tỳ cố định

Câu 9: Chi tiết định vị chỉ có tác dụng nâng cao độ cứng vững mà không khống chế bậc tự do là:

A. Chi tiết định vị phụ

B. Chi tiết định vị chính.

C. Câu a và b sai 

D. Câu a và b đúng.

Câu 10: Trong các bộ phận sau của đồ gá, bộ phận nào không thể thiếu.

A. Cơ cấu định vị. 

B. Cơ cấu dẫn hướng.

C. Cơ cấu điều chỉnh dụng cụ cắt.

D. Cơ cấu chép hình.

Câu 11: Khi chúng ta thực hiện quá trình kẹp chặt tốt thì.

A. Giảm được sức lao động.

B. Giảm thời gian gia công.

C. Nâng cao độ chính xác, độ bóng của chi tiết.

D. Cả 3 câu a,b và c đều đúng.

Câu 12: Nhiệm vụ của bạc dẫn hướng.

A. Hướng dụng cụ cắt đến đúng vị trí cần gia công.

B. Tăng độ cứng vững.

C. Cả 2 câu a và b đều đúng.

D. Cả 2 câu a và b đều sai.

Câu 13: Khi dùng chốt tỳ cố định để định vị mặt phẳng đã gia công tinh ta dùng chốt tỳ:

A. Chốt tỳ đầu phẳng

B. Chốt tỳ đầu chỏm cầu

C. Chốt tỳ đầu khía nhám

D. Cả 3 loại trên.

Câu 14: Không nên hạn chế thừa bậc tự do vì?

A. Khó chế tạo

B. Sinh ra hiện tượng siêu định vị

C. Không thể chế tạo

D. Đồ gá phức tạp

Câu 15: Không nên hạn chế thừa 1 bậc tự do nhiều lần vì?

A. Đồ gá phức tạp.

B. Sinh ra hiện tượng siêu định vị

C. Khó chế tạo

D. Không thể chế tạo

Câu 22: Sai số do mòn đồ gá gây ra là sai sô:

A. Chuẩn

B. Đồ gá

C. Kẹp chặt

D. Cả 3 phương án đều sai

Câu 24: Mâm cặp 3 chấu có thể gá đặt được các chi tiết có:

A. Tiết diện tròn.

B. Tiết diện vuông.

C. Cả a và b đều đúng.

D. Cả a và b đều sai.

Câu 25: Đồ gá trên máy tiện là:

A. Êtô

B. Ống kẹp đàn hồi. 

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 12 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên