Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 191 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy - Phần 15. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Quá trình sản xuất chính là quá trình liên quan trực tiếp đến việc chế tạo chi tiết, lắp ráp và hoàn chỉnh sản phẩm bao gồm:

A. Quá trình tạo phôi, quá trình gia công cắt gọt

B. Quá trình gia công cắt gọt, quá trình nhiệt luyện

C. Quá trình lắp ráp, đóng gói

D. Tất cả các quá trình trên.

Câu 2: Quá trình sản công nghệ gia công cơ là quá trình:

A. Cắt gọt phôi và làm thay đổi kích thước hình dạng.

B. Làm thay đổi tính chất vật lý và hóa học của vật liệu chi tiết

C. Tạo mối quan hệ tương quan giữa các chi tiết

D. Tất cả các quá trình trên đều sai

Câu 3: Quá trình sản công nghệ gia công nhiệt luyện là quá trình:

A. Cắt gọt phôi và làm thay đổi kích thước hình dạng.

B. Làm thay đổi tính chất vật lý và hóa học của vật liệu chi tiết

C. Tạo mối quan hệ tương quan giữa các chi tiết

D. Tất cả các quá trình trên đều sai

Câu 4: Quá trình sản công nghệ gia công lắp ráp là quá trình:

A. Cắt gọt phôi và làm thay đổi kích thước hình dạng.

B. Làm thay đổi tính chất vật lý và hóa học của vật liệu chi tiết

C. Tạo mối quan hệ tương quan giữa các chi tiết

D. Tất cả các quá trình trên đều sai

Câu 5: Quá trình sản công nghệ gia công chế tạo phôi là quá trình:

A. Cắt gọt phôi và làm thay đổi kích thước hình dạng.

B. Làm thay đổi tính chất vật lý và hóa học của vật liệu chi tiết

C. Tạo mối quan hệ tương quan giữa các chi tiết

D. Tất cả các quá trình trên đều sai. (đúc, gia công áp lực)

Câu 6: Thay đổi yếu tố nào sau đây thì ta chuyển sang nguyên công khác.

A. Thay đổi vị trí làm việc

B. Thay đổi chế độ cắt

C. Thay đổi dụng cụ cắt.

D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng

Câu 7: Trong một nguyên công có thể có bao nhiêu lần gá.

A. Một lần gá

B. Hai lần gá

C. Ba lần gá

D. Có ít nhất một lần gá

Câu 8: Trong một lần gá có bao nhiêu vị trí.

A. Một vị trí  

B. Ba vị trí 

C. Hai vị trí

D. Có ít nhất một vị trí.

Câu 9: Thay đổi yếu tố nào sau đây thì ta chuyển sang một bước mới.

A. Thay đổi bề mặt gia công

B. Thay đổi chế độ cắt 

C. Thay đổi dụng cụ cắt

D. Cả ba câu a,b,c đều đúng

Câu 11: Khi sản xuất với số lượng sản phẩm hàng năm lớn, sản phẩm ổn định là dạng sản:

A. Đơn chiếc

B. Hàng loạt

C. Hàng khối

D. Cả 3 câu a,b,c đều sai 

Câu 12: Hình thức tổ chức sản xuất theo dây chuyền phù hợp với dạng sản xuất nào?

A. Đơn chiếc, hàng loạt nhỏ

B. Đơn chiếc, hàng loạt lớn

C. Hàng khối, hàng loạt lớn

D. Hàng khối, hàng loạt nhỏ.

Câu 13: Sản phẩm cơ khí là:

A. Chi tiết kim loại thuần tuý

B. Bộ phận máy gồm các chi tiết kim loại và không kim loại

C. 1 máy hoàn chỉnh 

D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

Câu 14: Trong một bước có bao nhiêu đường chuyển dao.

A. Có một đường chuyển dao

B. Có hai đường chuyển dao

C. Có nhiều đường chuyển dao

D. Có ít nhất là một đường chuyển dao.

Câu 19: Để phân loại các dạng sản xuất người ta dựa vào.

A. Sản lượng sản phẩm hàng năm và số lượng sản phẩm từng lần đặt hàng

B. Mức độ ổn định của sản lượng và số lượng sản phẩm từng lô hàng

C. Số lượng sản phẩm trong lô hàng 

D. Mức độ ổn định và sản lượng hàng năm.

Câu 22: Trong trường hợp gia công chi tiết phức tạp, chúng ta có máy tổ hợp thì nên sử dụng phương án.

A. Tập trung nguyên công

B. Phân tán nguyên công.

C. Hai phương án trên không dùng được 

D. Hai phương án trên đều được.

Câu 23: Đơn vị nhỏ nhất của nguyên công là:

A. Vị trí.

B. Đường chuyển dao.

C. Động tác.

D. Bước.

Câu 25: Chúng ta sử dụng phương án phân tán nguyên công khi.

A. Chi tiết gia công phức tạp, có các máy móc chuyên dùng.

B. Khi gia công chi tiết đơn giản, có maý móc chuyên dùng.

C. Khi chi tiết đơn giản, có máy móc tổ hợp.

D. Khi chi tiết gia công phức tạp, có máy móc tổ hợp.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ chế tạo máy có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên