Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 164 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Thời kỳ hôn nhân là gì?

A. Là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày bắt đầu yêu nhau cho đến lúc hết yêu

B. Là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.

C. Cả 2 ý trên đều sai

Câu 4: Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do ai quyết định?

A. Vợ

B. Chồng

C. Theo thỏa thuận giữa vợ chồng

Câu 5: Vợ hoặc chồng mất năng lực hành vi dân sự, mà người kia có yêu cầu ly hôn, Tòa án sẽ giải quyết như thế nào?

A. Chấp nhận yêu cầu ly hôn

B. Căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn

C. Không chấp nhận yêu cầu ly hôn

Câu 6: Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

A. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm

B. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình

C. Cả 2 đáp án trên

Câu 7: Hiện nay, pháp luật yêu cầu người lao động bao nhiêu tuổi trở lên?

A. Từ 15 tuổi

B. Từ đủ 18 tuổi

C. Từ đủ 15 tuổi, có thể dưới 15 đối với một số công việc có tính chất đặc biệt

Câu 8: Thuê lao động dưới 13 tuổi làm việc có phải ký hợp đồng lao động không?

A. Không, vì pháp luật hiện hành không cho phép được sử dụng lao động dưới 13 tuổi

B. Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người dưới 13 tuổi

C. Chỉ cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động

Câu 9: Có bắt buộc ký hợp đồng lao động bằng văn bản không?

A. Nguyên tắc là bắt buộc, tuy nhiên với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì HĐLĐ có thể được giao kết bằng lời nói

B. Bắt buộc trong mọi trường hợp

C. Không bắt buộc, tùy vào thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động

Câu 10: Người lao động có được ủy quyền ký kết hợp đồng lao động không?

A. Không, trong mọi trường hợp phải tự mình ký HĐLĐ

B. Được trong trường hợp có lý do chính đáng

C. Được, hợp đồng mùa vụ hoặc công việc có thời hạn <12 tháng thì nhóm NLĐ có thể ủy quyền cho 1 người trong nhóm đứng ra ký HĐLĐ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên