Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 5 Câu hỏi
  • 298 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình - Phần 1. Tài liệu bao gồm 5 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

14 Lần thi

Câu 1: Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, các hành vi nào sau đây bị cấm?

A. Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

B. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

C. Cả hai phương án nêu trên.

Câu 2: Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, hôn nhân giữa những người cùng giới tính được quy định như thế nào?

A. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

B. Nhà nước thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

C. Nhà nước cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính.

Câu 3: Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung được quy định như thế nào?

A. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

B. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do người chồng quyết định.

C. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do người vợ quyết định.

Câu 4: Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, tài sản nào sau đây được xác định là tài sản riêng của vợ chồng?

A. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

B. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng. 

C. Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

D. B và C đúng

Câu 5: Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của vợ (chồng) có quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn trong trường hợp nào?

A. Khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

B. Khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

C. Khi một bên vợ hoặc chồng là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 14 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 5 Câu hỏi
  • Sinh viên