Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 85 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Tòa kinh tế trong tòa án nhân dân tối cao chuyên:

A. Xét xử phúc thẩm những bản án của tòa kinh tế cấp tỉnh bị kháng cáo hoặc kháng nghị

B. Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án kinh tế của tòa kinh tế cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật và bị kháng nghị

C. Cả 2 câu trên đều đúng

D. Cả 2 câu trên đều sai

Câu 2: Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm:

A. Hai thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân

B. Ba thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dân

C. Chỉ gồm ba thẩm phán

D. Chỉ gồm 3 hội thẩm nhân dân để đảm bảo tính khách quan

Câu 4: Cơ quan xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh là:

A. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh

B. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp trung ương

C. Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp tính

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 7: Theo luật đầu tư 2005, một trong những chính sách ưu đãi đầu tư là khấu hao tài sản cố định, mức khấu hao tối đa là:

A. 2 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

B. 3 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

C. 4 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

D. 5 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

Câu 10: Khi góp vốn vào công ty bằng tài sản thì:

A. Tài sản phải được định giá bằng tiền

B. Tài sản phải được chuyển quyền sở hữu sang cho công ty

C. Chỉ cần định giá và không phải chuyển quyền sở hữu

D. Phải định giá và chuyển quyền sở hữu sang cho công ty 

Câu 12: Giám đốc thẩm: (là một thủ tục đặc biệt):

A. Là một cấp xét xử

B. Là một thủ tục tố tụng

C. Là một cấp xét xử đặc biệt

D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 14: Người có quyền kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm là:

A. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án

B. Nguyên đơn hoặc bị đơn

C. Chánh án Tòa án nhân dân hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

D. Các câu trên đều đúng

Câu 15: Hội đồng xét xử sơ thẩm một vụ án kinh tế gồm:

A. Hai thẩm phán và 1 hội thẩm nhân dân

B. Ba thẩm phán

C. Một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân

D. Một thẩm phán và 1 thư ký tòa án

Câu 16: Vốn điều lệ của công ty:

A. Phải lớn hơn vốn pháp định

B. Phải bằng vốn pháp định

C. Phải nhỏ hơn vốn pháp định

D. Câu C là câu trả lời sai

Câu 17: Cổ phần ưu đãi về biểu quyết không được cấp cho:

A. Cổ đông là đại diện cho phần vốn góp của nhà nước

B. Cổ đông sáng lập

C. Bất cứ cổ đông nào của công ty nếu cổ phần của họ từ 1% trở lên

D. Câu c là câu trả lời sai

Câu 18: Cổ phần ưu đãi của cổ đông sáng lập chỉ có giá trị trong thời hạn:

A. Hai năm

B. Ba năm

C. Bốn năm

D. Không quy định thời gian

Câu 19: Các cổ đông sáng lập phải góp đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời gian:

A. 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

B. 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

C. Một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

D. Phải góp ngay

Câu 20: Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng ký kinh doanh tại:

A. Sở kế hoạch đầu tư, phòng kinh doanh quận, huyệ

B. Ủy ban nhân dân phường

C. Ủy ban nhân dân xã

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên