Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 335 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 6. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Đối vơi dịch vụ logistics, thời hiệu khiếu kiện là:

A. 2 năm kể từ ngày giao hàng

B. 2 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng vận chuyển

C. 9 tháng kể từ ngày giao hàng

D. 9 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng vận chuyển

Câu 2: Bên vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau sẽ được miễn trách nhiệm:

A. Xảy ra sự kiện bất khả kháng

B. Theo sự thỏa thuận của các bên

C. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Thời hiệu để yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu do nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật là:

A. 2 năm kể từ ngày hợp đồng được xác lập

B. 3 năm kể từ ngày hợp đồng được xác lập

C. 4 năm kể từ ngày hợp đồng được xác lập

D. Không có câu nào đúng

Câu 4: Nhận định nào sau đây là sai:

A. Trọng tài thương mại là tổ chức thuộc chính phủ

B. Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp không cần phải tiến hành hòa giải

C. Quyết định của trọng tài thương mại có tính cưỡng chế nhà nước

D. Trọng tài viên trọng tài thương mại khoong thể đồng thời là Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân

Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Tranh chấp ở dâu thì kiện tại trung tâm trọng tài thương mại ở đó

B. Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế có thể thành lập trên cả nước

C. Trong tài thương mại chỉ giải quyết tranh chấp nếu trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp các bên có thỏa thuận trọng tài

D. Hòa giải là thủ tục bắt buộc trong quy định tố tụng trọng tài

Câu 6: Nhận định nào sau đây là sai:

A. Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào trụ sở hủy nơi cư trú của các bên

B. Trường hợp thành lập Hội đồng trọng tài tại Trung tâm trọng tài thì các bên phải chọn trọng tài viên trong danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài đó

C. Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là không công khai

D. Các bên có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định trọng tài

Câu 7: Mua trái phiếu của công ty cổ phần là hình thức đầu tư:

A. Gián tiếp

B. Trực tiếp

C. Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp

D. Thông qua các định chế tài chính

Câu 8: Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài là:

A. Không quá 50 năm

B. Không quá 30 năm

C. Không quá 60 năm

D. Không quá 100 năm

Câu 9: Hình thức đầu tư nào dưới dạng hợp đồng mà không thành lập pháp nhân:

A. Hợp đồng BCC

B. Hợp đồng BOT

C. Hợp đồng BTO

D. Hợp đồng BT

Câu 10: Lĩnh vực đầu tư nào sau đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

A. Dịch vụ giải trí

B. Mua bán hàng hóa

C. Dịch vụ vận tải

D. Sản xuất công nghiệp

Câu 11: Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập dưới dạng:

A. Công ty cổ phần

B. Công ty trách nhiệm hữu hạn

C. Công ty hợp danh

D. Doanh nghiệp tư nhân

Câu 12: Dự án đầu tư trong nước quy mô vốn đầu tư bao nhiêu thì không cần phải làm thủ tục đăng ký đầu tư:

A. Dưới 15 tỷ đồng

B. Dưới 30 tỷ đồng

C. Dưới 100 tỷ đồng

D. Dưới 300 tỷ đồng

Câu 13: Điều kiện để dự án đầu tư trong nước không làm thủ tục đăng ký đầu tư là:

A. Quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng

B. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

C. Không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ

D. Cả 3 đều đúng

Câu 14: Tranh chấp nào sau đây không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại:

A. Cho thuê tài sản

B. Mua bán cổ phiếu trái phiếu

C. Bảo hiểm

D. Đầu tư tài chính

Câu 15: Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp

B. Hợp tác xã không phải là doanh nghiệp

C. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp

D. Hợp tác xã vừa là doanh nghiệp vừa là một tổ chức xã hội

Câu 16: Cá nhân có thể trở thành xã viên hợp tác xã khi:

A. Đủ 18 tuổi trở lên

B. Đủ 18 tuổi

C. Đủ 16 tuổi

D. Đủ 17 tuổi trở lên

Câu 17: Các đối tượng không thể thở thành xã viên hợp tác xá:

A. Cá nhân

B. Pháp nhân

C. Hộ gia đình

D. Người nước ngoài

Câu 18: Phương thức biểu quyết của xã viên đối với các vấn đề của hợp tác xã:

A. Mỗi xã viên có một phiếu biểu quyết

B. Theo quy định của điều lệ hợp tác xã

C. Tùy thuộc vào vốn góp của xã viên

D. Pháp luật không quy định

Câu 19: Cơ quan nào có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định của Trọng tài thương mại:

A. Tòa án nhân dân cấp tỉnh

B. Sở công an

C. Phòng thi hành án cấp tỉnh

D. Thi hành án cấp huyện

Câu 20: Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ quyết định của Trọng tài thương mại:

A. Tòa án nhân dân cấp tỉnh

B. Bộ tự pháp

C. Tòa án nhân dân cấp huyện

D. Tòa án nhân dân tối cao

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên