Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 83 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp - Phần 5. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Quyết định của trọng tài thương mại là:

A. Sơ thẩm

B. Chung thẩm

C. Phúc thẩm

D. Giám đốc thẩm

Câu 2: Trường hợp nào sau đây thì Tòa án hủy bỏ quyết định của Trọng tài thương mại:

A. Thành phần Hội đồng trọng tài thương mại được lập không đúng quy định của pháp luật

B. Trọng tài thương mai không tổ chức hòa giải cho các bên

C. Quyết định của trọng tài thương mại là quá nặng cho bên thua kiện

D. Quyết định của trọng tài thương mại không công bố cho các bên ngay tại phiên họp giải quyết tranh chấp

Câu 3: Số lượng xã viên ít nhất phải có khi thành lập hợp tác xá là:

A. 5 xã viên

B. 10 xã viên

C. 07 xã viên

D. Không quy định

Câu 4: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm trọng tài thương mại:

A. Bộ kế hoạch đầu tư

B. Bộ tư pháp

C. Bộ công thương

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 5: Mỗi trung tâm trọng tài thương mai phải có ít nhất bao nhiêu trọng tài viên là sáng lập viên:

A.  5 trọng tài viên

B. 3 trọng tài viên

C. 7 trọng tài viên

D. 10 trọng tài viên

Câu 6: Hộ kinh doanh sử dụng từ bao nhiêu lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp:

A. 5 lao động thường xuyên

B. 10 lao động thường xuyên

C. 20 lao động không thường xuyên

D. 100 lao động không thường xuyên

Câu 7: Điều kiện cơ bản của một doanh nghiệp để chào bán trái phiếu ra công chúng là:

A. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ năm tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

B. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

C. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

D. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ hai mươi tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

Câu 20: Thời hạn chuyển đổi các Công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005 là:

A. 2 năm kể từ ngày 01.07.2006

B. 3 năm kể từ ngày 01.07.2006

C. 04 năm kể từ ngày 01.07.2006

D. 5 năm kể từ ngày 01.07.2006

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên