Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 818 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

50 Lần thi

Câu 1: Để khởi động MS Excel ta chọn lệnh:

A. Start Programs Microsoft Word

B. Start Programs Microsoft Excel

C. Start Programs Microsoft Fontpage

D. Start Programs Microsoft PowerPoint

Câu 3: Trong Excel hàm DAY(A5) [Trong do A5 = 18/05/2008] trả về:

A. Số năm của biến ngày tháng A5 là 2008

B. Số tháng trong năm của biến ngày tháng A5 là 05

C. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng A5 là 18

D. Ngày tháng hiện tại của hệ thống

Câu 4: Hàm DAY("22/10/2007") cho kết quả:

A. 2007 

B. 10

C. 22

D. Tất cả đều sai 

Câu 5: Trong Excel hàm MONTH(date) trả về:

A. Số tháng trong năm của biến ngày tháng date

B. Ngày tháng hiện tại của hệ thống

C. Số năm của biến ngày tháng date

D. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date

Câu 7: Trong Excel hàm YEAR(date) trả về:

A.  Ngày tháng hiện tại của hệ thống

B. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date

C. Số năm của biến ngày tháng date

D. Số tháng trong năm của biến ngày tháng date

Câu 8: Hàm YEAR("19-08-2008") cho kết quả:

A. 2008

B. 19

C. 8

D. Tất cả đều sai

Câu 9:  Trong Excel hàm TODAY() trả về:

A. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date

B. Số năm của biến ngày tháng date

C. Số tháng trong năm của biến ngày tháng date

D. Ngày tháng hiện tại của hệ thống

Câu 10: Hàm LEFT("Microsoft Windows XP", 9) cho kết quả

A. "Windows X"

B.  "Microsoft Windows"

C.  "Windows"

D.  "Microsoft"

Câu 12: Hàm RIGHT("Microsoft Excel 2003", 4) cho kết quả

A.  "Microsoft Excel 2003" 

B. "Microsoft" 

C.  "Excel 2003" 

D.  "2003"

Câu 13: Hàm TRIM(" Microsoft Excel 2003 ")

A.  "Micro soft" 

B. "Microsoft Excel" 

C.  " Excel 2003" 

D. "Microsoft Excel 2003"

Câu 14: Hàm MID(“Microsoft Excel 2003”,10,5)

A. “ Microsoft"

B.  “Excel” 

C. “2003” 

D.  “Excel 2003”

Câu 15: Trong MS Excel hàm ABS(A7) { A5 = -5} dùng để:

A. Tính giá trị tuyệt đối của số A7 = 5

B. Tính tổng của số A7

C. Tính căn bậc hai của số A7

D. Tất cả đều sai

Câu 16: Trong MS Excel hàm SQRT(A9) dùng để:

A.  Tính tổng của số A9

B. Tính giá trị tuyệt đối của số A9

C. Tính căn bậc hai của số A9

D. Tất cả đều sai

Câu 23: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

Câu 25: Trong khi làm việc với Excel 2007, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

A. Window - Save 

B. Edit - Save 

C. Office Button - Save 

D. d). File – Save

Câu 26: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 35: Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

Câu 38: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là :

A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu 47: Tại office 2007, trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện chọn vị trí cột cần chèn :

A. Insert - Insert Columns 

B. Format - Cells - Insert Columns

C. Page Layout - Insert 

D. Home – Insert

Câu 48: Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

A. Page Up ; Page Down

B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down

C. Alt-Page Up ;Alt- Page Down 

D. Shift-Page Up ;Shift- Page Down

Câu 49: .Một công thức trong Excel sẽ bao gồm :

A. Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.

B. Hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.

C. Dấu = rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.

D. Tất cả đều sai.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 50 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm