Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 1.4K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

07/12/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

178 Lần thi

Câu 4: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

A. Dấu chấm hỏi (?)

B. Dấu bằng (=)

C. Dấu hai chấm (:)

D. Dấu đô la ($)

Câu 5: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A.  Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

Câu 6: Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là :

A. Không tìm thấy tên hàm

B. Công thức chứa một tham chiếu ô không hợp lệ

C. Các giá trị trong hàm bị sai

D. Tất cả đều sai

Câu 7: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 13: Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

A. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang

B. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không

C. Excel tự đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang

D. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

Câu 19: Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

Câu 22: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu 24: Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:

A.  Nhấn chuột phải chọn Delete

B. Nhấn phím Delete

C. Nhấn phím Backspace

D. Nhấn phím End

Câu 26: Kết quả của công thức sau : = INT (SQRT (-4)) là

A. 2

B.  -2

C. -4

D. Tất cả các đáp án đều sai

Câu 29: Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. Tiêu đề

B. Có đường lưới hay không

C. Chú giải cho các trục

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 36: Trong Excel, để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính, bạn chọn

A. Ctrl + A

B. Ctrl + Alt

C. Ctrl + Alt + Spacebar

D. Tất cả đáp án đều sai

Câu 37: . Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

A. Page Up ; Page Down

B. Ctrl+Page Up ; Ctrl+Page Down

C. Shift+Page Up; Shift+Page Down

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 38: Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

A. SumIf(range, criteria,[sum_range])

B. SumIf(criteria, range,[sum_range])

C. SumIf(range)

D. SumIf(range, criteria)

Câu 40: Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?

A. COUNTIF(range,criteria)

B. COUNTIF(criteria,range)

C. COUNTIF(criteria,range,col_index_num)

D. COUNTIF(range,criteria,col_index_num)

Câu 41: Trước khi tạo bảng Pivot Table, ta phải kiểm tra lại xem bảng tính đã

A. Đã sort theo thứ tự chưa

B. Đã có vùng tổng hợp chưa

C. Đã là tiêu chuẩn của cơ sở dữ liệu chưa

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 42: Trong Excel, tổ hợp phím nào thực hiện việc tạo mới một bảng tính

A. Shift + Ctrl + N

B. Ctrl + N

C. Ctrl + A

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 43:  Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính

A. 3 loại

B. 4 loại

C. 5 loại

D. Tất cả các đáp án đều sai

Câu 44:  Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là

A.  Không tìm thấy tên hàm

B. Giá trị tham chiếu không tồn tại

C.  Không tham chiếu đến được

D. Tập hợp rỗng

Câu 45: Khi di chuyển con trỏ trong bảng, tổ hợp phím Shift + Tab dùng để

A. Di chuyển con trỏ đến ô liền trước

B. Di chuyển con trỏ đến hàng trên

C. Thêm 1 tab vào ô

D. Tất cả các đáp án đều sai

Câu 47:  Để có thể cuộn chữ thành nhiều dòng trong ô, ta dùng

A. Format Cells, chọn Wrap Text

B. Format Cells, Chọn Shrink to fit

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 48: Trong excel, chúng ta chọn thẻ Margins trong Page setup để làm gì?

A. Chỉnh cỡ giấy khi in

B. Chỉnh hướng giấy in

C. Căn chỉnh lề đoạn văn cần in

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 49: Khi vào Format Cells, thẻ Border có tác dụng gì?

A.  Chỉnh Font chữ cho đoạn văn

B. Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn

C. Chỉnh màu cho chữ

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 50: Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?

A. Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó

B. Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác

C. Xoá bỏ các ký tự vừa tìm được

D. Tất cả các đáp án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 178 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm