Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 513 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

18 Lần thi

Câu 4: Muốn một ô trong bảng có hướng chữ nghiêng 45 độ, tại ô đó thực hiện

A. Nhấn chuột phải -> Format Cell -> Tab Alignment -> Wrap text, chọn 45

B. Kẻ đường thẳng 45 độ rồi gõ dữ liệu vào

C. Nhấn chuột phải -> Format Cell -> Tab Alignment -> Orientation, chọn 45 Degrees

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Trong MS Excel, để định dạng các dữ liệu dạng số tại cột thứ n là dạng tiền tệ, tại ô đó, chúng ta thực hiện

A. Nhấn chuột phải -> chọn Format Cells -> Number - > General

B. Nhấn chuột phải -> chọn Format Cells -> Number - > Currency

C. Nhấn chuột phải -> chọn Format Cells -> Number - > Fraction

D. Nhấn chuột phải -> chọn Format Cells -> Number - > Accouting

Câu 7: Trong MS Excel, tìm công thức đúng tại ô D13

A. =sun(B1-B4)

B. =Sum(B1:B4)

C. =Sum(B1->B4)

D. = Sum(B1:B4)

Câu 21: Công thức nào sau đây cho phép lấy ra chuỗi "Pho" từ chuỗi ký tự "Da Lat Thanh Pho Hoa" 

A. =Right("Da Lat Thanh Pho Hoa",2)

B. =Mid("Da Lat Thanh PhoHoa",4,3)

C. Left(RIGHT("Da Lat Thanh Pho Hoa",7),3)

D. Left(RIGHT("Da Lat Thanh Pho Hoa",14),3)

Câu 22: Công thức nào sau đây là một công thức đúng cú pháp

A. =SUM(10,A1:A100)

B. =IF(1=2 AND 4<4,"Đúng","Sai")

C. =MIN(12,MAX(1;10))

D. ="Lâm Đồng"+RIGHT("2015",2)

Câu 23: Công thức =COUNTIF(L94:L97,M94) sẽ:

A. Đếm các ô trong vùng L94:L97 có chuỗi M94

B. Đếm các ô trong vùng L94:L97 có dữ liệu giống như dữ liệu ở ô địa chỉ M94

C. Đếm các ô trong vùng L94:L97 có chữ M94 và có dữ liệu kiểu số

D. Tất cả đều sai

Câu 29: Để tính tổng các giá trị trên vùng địa chỉ (B5:B7), ta thực hiện công thức:

A. =SUM(B5:B7)

B. =SUM(B5,B6,B7)

C. =SUM($B$5:$B$7)

D. Tất cả đều đúng

Câu 35: Các biểu thức sau đây, cho biết biểu thức nào có kết quả là FALSE

A. =OR(5>4,10>20)

B. =AND(5>6,OR(10>6,1>3))

C. =OR(AND(5>4,3>1),10>20) 

D. =AND(5>4,3>1,30>20)

Câu 41: Công thức nào sau đây cho kết quả là 2016

A. =2016/MOD(2016,1)

B. =2016/MOD(1,2016)

C. =2016/MOD(2,2016)

D. =2016/MOD(2016,2016)

Câu 42: Công thức nào sau đây cho kết quả là 100

A. =SUM(1,9,10,MAX(1,44)) +36

B. =SUM(1,9,10,MAX(1,44)) +37

C. =SUM(1,9,10,MAX(1,44)) +38

D. =SUM(1,9,10,MAX(1,44)) +39

Câu 44: Trong MS Excel, để tự động tính tổng của hai ô A1 và C1 anh(chị) có thể :

A. Ghi công thức : =A1+C1

B. Ghi vào giá trị tổng hai ô đó

C. Ghi công thức : =SUM(A1&C1)

D. Ghi công thức : =SUM(A1+C1)

Câu 45: Để vẽ biểu đồ trong Excel, ta thực hiện các thao tác:

A. Chọn vùng dữ liệu, Insert - Chart, chọn kiểu biểu đồ..

B. Insert - Chart, chọn kiểu biểu đồ, chọn vùng dữ liệu..

C. Nhắp vào biểu tượng Chart Wizard, chọn kiểu biểu đồ, chọn vùng dữ liệu..

D. Tất cả đều đúng

Câu 46: Tổ hợp phím nào sau đây, để đánh dấu bôi đen khối ô rời rạc?

A. Giữ Ctrl + Nhấn chuột phải vào các ô

B. Giữ Ctrl + Nhấn chuột trái vào các ô

C. Giữ Alt + Nhấn chuột phải vào các ô

D. Không thực hiện được

Câu 48: Công thức nào sau đây cho kết quả là 88

A. =SUM(10,15, MIN(27,45))+MAX(1,45)

B. =SUM(1,15, MAX(27,45))+MIN(1,45)

C. =SUM(1,15, MIN(1,45))+MAX(27,45)

D. =SUM(1,15, MIN(27,45))+MAX(1,45)

Câu 49: Trong MS Excel, Để đổi tên một Sheet ta thực hiện

A. Nhấn đôi chuột Trái tại Sheet đó rồi đổi tên Sheet.

B. Nhấn chuột phải tại Sheet đó và chọn Insert.

C. Nhấn chuột phải tại Sheet đó và chọn Delete.

D. Không đổi được

Câu 50: Công thức nào sau đây cho kết quả là 66

A. =MIN(15,14,18)+MAX(44 ,33,22)+10

B. =MIN(15,14,18)+MAX(44 ,33,22)+8

C. =MIN(15,14,18)+MAX(44 ,33,22)+6

D. =MIN(15,14,18)+MAX(44 ,33,22)+16

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 18 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm