Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 203 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 4. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: SCR cấu tạo từ:

A. 4 lớp bán dẫn

B. 5 lớp bán dẫn

C. 2 lớp bán dẫn

D. 3 lớp bán dẫn

Câu 2: Tín hiệu điều khiển SCR:

A.  Là 1 xung dương

B. Là 1 xung âm

C. Là 1 xung bất kỳ

D. Là 1 xung dương có độ rộng định trước

Câu 3: Dòng điều khiển mở SCR:

A. Đi ra khỏi cực điều khiển

B. Đi vào cực điều khiển

C. Nhỏ hơn giá trị dòng điện nhỏ nhất

D. Lớn hơn giá trị dòng điện chảy qua SCR

Câu 4: Để SCR dẫn ta:

A. Chỉ cần điện áp phân cực thuận lớn hơn 0 volt

B. Kích vào cực G, điện áp phân cực không quan trọng

C. Phải đảm bảo có tín hiệu kích và điện áp phân cực

D. Có tín hiệu kích âm và điện áp phân cực dương

Câu 5: Khi dòng điều khiển IG = 0:

A. SCR không dẫn

B. SCR sẽ dẫn cưỡng ép khi UAK > U thuận max

C. SCR sẽ bị đánh thủng khi UAK > U thuận max

D. Điện trở tương đương của SCR rất nhỏ

Câu 6: Khi SCR đã được kích mở dẫn dòng:

A. Dòng qua anode – cathode SCR nhỏ hơn giá trị dòng điện duy trì thì SCR sẽ dẫn tiếp tục

B. Dòng qua anode – cathode SCR bằng giá trị dòng điện duy trì thì SCR sẽ dẫn tiếp tục

C. Dòng qua anode – cathode SCR lớn hơn giá trị dòng điện duy trì thì SCR sẽ dẫn tiếp tục

D. Tất cả đều sai

Câu 7: Khi SCR đã được kích mở dẫn dòng, để SCR ngưng dẫn:

A. Giảm dòng anode – cathode về dưới mức dòng duy trì

B. Đảo chiều điện áp trên anode – cathode ngay lập tức

C. Giảm dòng anode – cathode về dưới mức dòng duy trì hoặc đặt điện áp ngược lên SCR sau 1 thời gian phục hồi

D. Tất cả đều sai

Câu 8: Khi SCR đã được kích mở dẫn dòng, để SCR ngưng dẫn:

A. Giảm dòng anode – cathode về dưới mức dòng duy trì

B. Đảo chiều điện áp trên anode – cathode ngay lập tức

C. Giảm dòng anode – cathode về dưới mức dòng duy trì hoặc đặt điện áp ngược lên SCR sau 1 thời gian phục hồi

D. Tất cả đều sai

Câu 9: Đặc tính Volt – Ampe của Triac bao gồm:

A. 2 đoạn đặc tính ở góc phần tư thứ 1 và thứ 3

B. 2 đoạn đặc tính đối xứng qua gốc tọa độ

C. 2 đoạn đặc tính ở góc phần tư thứ 2 và thứ 4

D. 2 đoạn đặc tính ở góc phần tư thứ 1 và thứ 3 và đối xứng nhau qua gốc tọa độ

Câu 10: Triac là linh kiện bán dẫn có khả năng:

A. Dẫn dòng theo cả 2 chiều

B. Ứng dụng trong mạch công suất điều chỉnh điện áp DC

C. Tương đương với 2 SCR đấu song song

D. Tương đương với 2 SCR đấu ngược chiều nhau

Câu 11: Nguyên tắc hoạt động của triac thì:

A. Giống như 2 diode ghép song song

B. Giống như 2 SCR ghép song song nhưng ngược chiều nhau

C. Giống như 2 SCR ghép song song

D. Giống như 1 SCR

Câu 12: Triac điều khiển mở dẫn bằng:

A. Điều khiển mở dẫn dòng bằng xung dương

B. Điều khiển mở dẫn dòng bằng xung âm

C. Điều khiển mở dẫn dòng bằng cả xung dương và xung âm

D. Điều khiển mở dẫn dòng bằng 1 xung dương và 1 xung âm liên tiếp

Câu 13: SCR là phần tử:

A. Điều khiển hoàn toàn

B. Có thể điều khiển khóa bằng cực điều khiển

C. Điều khiển không hoàn toàn

D. Có thể điều khiển mở và khóa bằng cực điều khiển

Câu 14: Để có dòng điện chảy qua SCR thì:

A. Điện áp anode phải dương so với cathode

B. Điện áp anode phải âm so với cathode

C. Cần có tín hiệu kích cho cực cổng

D. Cả a và c

Câu 15: Cực cổng của SCR dùng để:

A. Làm cho SCR dẫn

B. Làm cho SCR tắt

C. Điều khiển dòng điện qua SCR

D. Điều khiển điện áp trên cathode

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Sinh viên