Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 343 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 3. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 3: Khi đã được kích, dòng điện qua triac sẽ:

A. Xuất hiện khi điện áp anode 2 là âm so với anode 1

B. Xuất hiện khi có tín hiệu cổng

C. Xuất hiện khi điện áp anode 2 là dương so với anode 1

D. Cả a và c

Câu 4: Diac là linh kiện tương đương của:

A. Hai SCR mắc song song ngược chiều nhau

B. Hai SCR mắc nối tiếp ngược chiều nhau

C. Hai diode mắc song song ngược chiều nhau

D. Hai diode mắc nối tiếp ngược chiều nhau

Câu 5: Mạch chỉnh lưu:

A. Biến đổi dòng điện DC thành dòng điện AC

B. Làm thay đổi biên độ của điện áp AC

C. Làm thay đổi tần số của điện áp vào

D. Biến đổi dòng điện AC thành dòng điện DC

Câu 6: Chọn phát biểu đúng nhất:

A. Điện áp sau mạch chỉnh lưu có dạng phẳng hoàn toàn

B. Số lần đập mạch của điện áp sau chỉnh lưu càng lớn càng tốt

C. Dạng điện áp sau chỉnh lưu không phụ thuộc vào tải

D. Dạng điện áp sau chỉnh lưu không phẳng và không phụ thuộc vào tải

Câu 7: Trong mạch chỉnh lưu 1 pha, nửa chu kỳ dùng diode:

A. Dạng dòng tải sẽ lặp lại như dạng điện áp

B. Dạng dòng tải sẽ lặp lại như dạng điện áp với tải thuần trở

C. Dạng dòng tải sẽ lặp lại như dạng điện áp với tải thuần cảm

D. Dạng dòng tải sẽ lặp lại như dạng điện áp với tải trở cảm

Câu 8: Tần số của điện áp ra trong mạch chỉnh lưu cầu 1 pha bằng:

A. Tần số điện áp vào

B. 2 lần tần số điện áp vào

C. 3 lần tần số điện áp vào

D. 4 lần tần số điện áp vào

Câu 9: Tần số của điện áp ra trong mạch chỉnh lưu toàn kỳ có 1 tụ lọc bằng:

A. tần số điện áp vào

B. 2 lần tần số điện áp vào

C. 3 lần tần số điện áp vào

D. 4 lần tần số điện áp vào

Câu 10: Mạch chỉnh lưu 1 pha có giá trị điện áp ngược đặt trên mỗi diode lớn nhất là:

A. Chỉnh lưu toàn kỳ

B. Chỉnh lưu bán kỳ

C. Mạch chỉnh lưu cầu

D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Mạch chỉnh lưu một pha 1 bán kỳ có điều khiển, tải có tính cảm kháng thì diode dập trong mạch có nhiệm vụ:

A. Làm cho dòng qua tải không liên tục

B. Làm cho dòng qua tải liên tục

C. Dập dòng cảm ứng do cuộn dây gây ra và mạch có dạng tải thuần trở

D. Dòng cảm ứng chạy qua diode dập là cực đại

Câu 12: Mạch chỉnh lưu một pha toàn kỳ có điều khiển, tải có tính cảm kháng nếu ta có thêm giả thiết cuộn dây có hệ số tự cảm vô cùng lớn ( L → ∞) thì:

A. Dòng qua tải không liên tục

B. Dòng qua tải liên tục

C. Dập dòng cảm ứng do cuộn dây gây ra và mạch có dạng tải thuần trở

D. Dòng cảm ứng chạy qua diode dập là cực đại

Câu 13: Mạch chỉnh lưu cầu một pha đối xứng có:

A. 4 SCR

B. 2 SCR

C. 2 diode và 2 SCR

D. 4 diode

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Sinh viên