Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 6 Câu hỏi
  • 239 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất - Phần 1. Tài liệu bao gồm 6 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

12 Lần thi

Câu 1: Cách làm tăng dòng IA để làm SCR từ trạng thái ngưng sang trạng thái dẫn. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Tăng điện thế Anot→làm tăng dòng rỉ ICBO→làm xảy ra hiện tượng huỷ thác 

B. Tăng dòng IG để các transistor (mạch tương đương) nhanh chóng đi vào trạng thái dẫn bảo hoà

C. Tăng nhiệt độ các mối nối bên trong SCR, hay tăng tốc độ tăng thế dv/dt tạo dòng nạp cho điện dung mối nối pn

D. Phát biểu b, c đúng

Câu 2: Để tác động cho SCR đang dẫn chuyển sang trạng thái ngưng, cách nào sau cách là đúng:

A. Cắt bỏ nguồn cung cấp

B. Dùng một bộ phận có điện trở thật nhỏ mắc song song với SCR để tạo dòng IA<IR (gọi là thắng động lực)

C. Tạo VAK<0 (dòng xoay chiều hay xung giao hoán)

D. Các phát biểu a, b, c đều đúng

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng cho định nghĩa về tốc độ tăng thế thuận dv/dt:

A. Là tốc độ tăng thế lớn nhất của anot mà SCR chưa dẫn, nếu vượt trị số này SCR sẽ dẫn

B. Là tốc độ tăng thế lớn nhất của anot làm cho SCR dẫn điện

C. Là tốc độ tăng thế nhỏ nhất của anot làm cho SCR chưa dẫn điện, nếu vượt trị số này SCR sẽ dẫn

D. Là tốc độ tăng thế nhỏ nhất của anot làm cho SCR dẫn điện

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng cho định nghĩa về tốc độ tăng dòng thuận di/dt:

A. Là trị số cực đại của tốc độ tăng dòng cho phép qua SCR, nếu vượt trị số này SCR sẽ hỏng

B. Là trị số cực đại của tốc độ tăng dòng không cho phép qua SCR, nếu vượt trị số này SCR sẽ dẫn

C. Là trị số cực tiểu của tốc độ tăng dòng cho phép qua SCR, nếu vượt trị số này SCR sẽ hỏng

D. Là trị số cực tiểu của tốc độ tăng dòng cho phép qua SCR, nếu vượt trị số này SCR sẽ dẫn

Câu 5: Với các ngõ ra của mạch chỉnh lưu và một số mạch khác, dạng sóng không phải là hình sin (phi sin) mà nó bao gồm:

A. Thành phần tần số cơ bản có biên độ nhỏ, hoạ tần là bội số của tần số cơ bản

B. Thành phần tần số cơ bản có biên độ lớn nhất, hoạ tần là bội số của tần số cơ bản

C. Thành phần tần số cơ bản có biên độ nhỏ, hoạ tần là ước số của tần số cơ bản

D. Thành phần tần số cơ bản có biên độ lớn nhất, hoạ tần là ước số của tần số cơ bản

Câu 6: Phương pháp điều khiển nào của bộ biến đổi điện áp một chiều (DC-DC converter) có điện áp ngõ ra có thể lọc dễ dàng:

A. Phương pháp điều khiển với tần số đóng ngắt không đổi (f= const)

B. Phương pháp điều khiển theo dòng (Current control)

C. Phương pháp điều khiển pha (Phase control)

D. Phương pháp điều chế độ rộng xung sin (SPWM)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điện công suất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 12 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 6 Câu hỏi
  • Sinh viên