Câu hỏi: Kỳ tính thuế tháng 8/2009, Công ty Thương mại Phương Đông có số liệu:

119 Lượt xem
30/08/2021
3.6 8 Đánh giá

A. 600.000.000 đồng

B. 110.000.000 đồng

C. 350.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng:

A. Thức ăn gia súc

B. Thức ăn cho vật nuôi

C. Máy bay (loại trong nước chưa sản xuất được) nhập khẩu để tạo Tài sản cố định của doanh nghiệp.

D. Nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 2: Mức thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:

A. Dạy nghề

B. Vận tải quốc tế

C. Sản phẩm trồng trọt

D. Dạy học

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì:

A. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT

B. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT

C. Cả 2 phương án trên đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty cổ phần ô tô AMP có số liệu sau:

A. 2.000.000.000 đồng

B. 2.200.000.000 đồng

C. 220.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 33
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm