Câu hỏi: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ như thế nào?

112 Lượt xem
30/08/2021
3.1 7 Đánh giá

A. Khấu trừ toàn bộ

B. Khấu trừ 50%

C. Không được khấu trừ

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Công ty xây dựng Y có doanh thu trong kỳ tính thuế là 2.000.000.000 đồng.

A. 60.000.000 đồng

B. 70.000.000 đồng

C. 80.000.000 đồng

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 4: Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng:

A. Thức ăn gia súc

B. Thức ăn cho vật nuôi

C. Máy bay (loại trong nước chưa sản xuất được) nhập khẩu để tạo Tài sản cố định của doanh nghiệp.

D. Nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 5: Căn cứ tính thuế GTGT là gì?

A. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế suất

B. Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất

C. Giá tính thuế và thuế suất

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Doanh nghiệp A nhận gia công hàng hoá cho doanh nghiệp B, có các số liệu sau:

A. 40 triệu đồng

B. 150 triệu đồng

C. 55 triệu đồng

D. 190 triệu đồng

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 33
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm