Câu hỏi: Cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy, trong tháng 4/2009 có số liệu sau:

94 Lượt xem
30/08/2021
3.8 6 Đánh giá

A. 30 triệu đồng

B. 30,3 triệu đồng

C. 10,1 triệu đồng

D. 30,6 triệu đồng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Mức thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng trong trường hợp nào sau đây:

A. Dạy nghề

B. Vận tải quốc tế

C. Sản phẩm trồng trọt

D. Dạy học

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 2: Công ty xây dựng Y có doanh thu trong kỳ tính thuế là 2.000.000.000 đồng.

A. 60.000.000 đồng

B. 70.000.000 đồng

C. 80.000.000 đồng

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 3: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn Thuế GTGT trong trường hợp sau:

A. Trong 3 tháng trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

B. Trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

C. Cả a và b

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty cổ phần ô tô AMP có số liệu sau:

A. 2.000.000.000 đồng

B. 2.200.000.000 đồng

C. 220.000.000 đồng

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp là:

A. Giá bán trả một lần

B. Giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT, không bao gồm lãi trả góp

C. Giá bán trả một lần cộng lãi trả góp

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 33
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm