Câu hỏi: Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối không chịu thuế GTGT:

89 Lượt xem
30/08/2021
3.3 9 Đánh giá

A. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu. 

B. Hàng hoá gia công chuyển tiếp

C. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ

D. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của chính phủ.

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Hàng hóa, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

A. Dịch vụ tang lễ

B. Biểu diễn nghệ thuật

C. Dịch vụ bưu chính viễn thông

D. Không có đáp án nào nêu trên

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 2: Doanh nghiệp A có hoá đơn giá trị gia tăng mua vào lập ngày 12/01/2017. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2017, doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hoá đơn này. Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa được quy định như thế nào?

A. Không được kê khai bổ sung

B. Tháng 05/2017

C. Tháng 06/2017

D. Từ thời điểm phát sinh hóa đơn đến thời điểm trước khi cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 3: Mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

A. Tối đa không quá 5% thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

B. Tối đa không quá 5% thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế.

C. Tối đa không quá 10% thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

D. Tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

Xem đáp án

30/08/2021 3 Lượt xem

Câu 4: Thuế suất 0% không áp dụng đối với gì:

A. HH xuất khẩu

B. Dịch vụ xuất khẩu

C. Vận tải quốc tế

D. Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 5: Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo trình tự nào sau đây: 

A. Tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt

B. Tiền phạt, tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh

C. Tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt

D. Tiền thuế nợ Tiền thuế phát sinh, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là:

A. Giá bán chưa có thuế GTGT

B. Giá bán đã có thuế GTGT

C. Giá tính thuế của HHDV cùng loại

D. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

Xem đáp án

30/08/2021 4 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 40
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm