Câu hỏi: Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu là:

82 Lượt xem
30/08/2021
3.4 7 Đánh giá

A. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế TTĐB (nếu có)

B. Giá hàng hoá nhập khẩu.

C. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có)

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Từ 01/01/2009 trường hợp nào không được coi là thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên:

A. Bù trừ công nợ

B. Bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra.

C. Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng.

D. Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng:

A. Đối với người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ là ngày 20.

B. Đối với trường hợp nhập khẩu hàng hoá là thời hạn nộp Thuế nhập khẩu.

C. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán của cơ quan thuế.

D. Tất cả các phương án trên.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Giá tính Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là:

A. Giá bán lẻ hàng hóa trên thị trường

B. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng

C. Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: 

A. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng

B. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng

C. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại

D. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

A. Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế

B. Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng.

C. Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng.

D. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Số Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế được xác định bằng (=)?

A. Số Thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

B. Tổng số Thuế giá trị gia tăng đầu ra

C. Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất Thuế giá trị gia tăng của loại hàng hoá, dịch vụ đó.

D. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 44
Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm