Câu hỏi: Cục thuế và Chi cục Thuế đang sử dụng phần mềm ứng dụng nào để Đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho NNT?

59 Lượt xem
30/08/2021
3.4 7 Đánh giá

A. QHS

B. TIN

C. QTN

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 4: Là công chức nghiệp vụ ngành Thuế bắt buộc phải hiểu biết kiến thức CNTT theo các nội dung sau:

A. Biết sửa chữa máy tính mà cơ quan đã trang bị cho mình khi máy bị hỏng hóc phần cứng

B. Biết lập trình các ứng dụng nhỏ để đáp ứng yêu cầu công việc của mình

C. Biết sử dụng hoặc khai thác thành thạo các phần mềm ứng dụng của ngành Thuế để phục vụ công việc của mình

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Ứng dụng Quản lý thuế cấp Tổng cục (QTC) tổng hợp thông tin kế toán, thống kê tình hình thu nộp thuế của toàn quốc:

A. Từ tờ khai thuế của từng người nộp thuế

B. Từ các tệp báo cáo kế toán, thống kê của các Cục thuế truyền lên.

C. ừ chứng từ nộp thuế của từng người nộp thuế.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Một người không phải là cán bộ trong ngành Thuế, muốn tra cứu thông tin đăng ký thuế của một NNT thì tìm ở đâu?

A. Website ngành Thuế (địa chỉ: gdt.gov.vn)

B. Ứng dụng Đăng ký thuế (TIN)

C. Website ngành Thuế (địa chỉ: ww.tcn.vn)

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 43
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm