Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 4

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 141 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: UBND thành phố Đà Lạt không có cơ quan chuyên môn nào nào sau đây?

A. Phòng Kinh tế

B. Phòng Khoa học công nghệ

C. Phòng Tư pháp

D. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Câu 3: UBND thành phố Đà Lạt không có cơ quan chuyên môn nào nào sau đây?

A. Phòng Giao thông Vận tải

B. Phòng Văn hoá thể thao và Du lịch

C. Phòng Thông tin và Truyền thông

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 7: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng mức lương bậc mấy?

A. bậc 2 của ngạch lương chuyên viên

B. bậc 2 của ngạch đang giữ

C. bậc 2 lương của ngạch tuyển dụng

D. bậc 2 của ngạch lương cán sự

Câu 8: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chínhphủ, người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyểndụng nếu trúng tuyển thì được hưởng mức lương bậc mấy?

A. bậc 2 của ngạch lương chuyên viên chính

B. Bậc 2 của ngạch đang giữ

C. bậc 3 lương của ngạch tuyển dụng

D. bậc 3 của ngạch lương chuyên viên

Câu 9: Theo quy định Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Mỗi công chức được hướng dẫn mỗi lần mấy người tập sự?

A. Do thủ trưởng quyết định

B. 02 người

C. 01 người

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 10: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trong thời hạn bao nhiêu ngày công chức có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi nâng ngạch công chức? 

A. 15 ngày, kể từ ngày niêm yết điểm thi

B. 15 ngày kể từ ngày thí sinh biết kết quả thi

C. 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi

D. Do Hội đồng thi quyết định

Câu 12: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây là cơ quan quản lý công chức?

A. UBND cấp tỉnh

B. HĐND cấp tỉnh

C. UBND cấp huyện

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, cơ quan nào sau đây là cơ quan quản lý công chức?

A. Hội đồng nhân dân tỉnh

B. Tỉnh uỷ

C. Huyện uỷ

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cộng 30 điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

A. Anh hùng lực lượng vũ trang

B. Người dân tộc thiểu số

C. Người có công với cách mạng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 15: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cộng 10 điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

A. Người dân tộc thiểu số

B. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự

C. Người có công với cách mạng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 18: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chínhphủ, đối tượng nào sau đây không được cộng 10 điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

A. Tốt nghiệp đại học loại giỏi

B. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự

C. Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong trường hợp nào sau đây?

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên

B. Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ

C. Có chứng chỉ tiếng dân tộc

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 20: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, môn kiến thức chung khi thi công chức được tính điểm như thế nào?

A. tính theo thang điểm 100, hệ số 1

B. tính theo thang điểm 100, hệ số 2

C. tính theo thang điểm 100, hệ số 3

D. tính theo thang điểm 100, hệ số 4

Câu 21: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành được tính điểm như thế nào?

A. tính theo thang điểm 100, hệ số 1

B. tính theo thang điểm 100, hệ số 2

C. tính theo thang điểm 100, hệ số 3

D. tính theo thang điểm 100, hệ số 4

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm