Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 17

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 114 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật UBND có thẩm quyền ban hành:

A. Quyết định

B. Nghị quyết

C. Nghị định

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 2: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ phối hợp ban hành:

A. Quyết định liên tịch

B. Chỉ thị liên tịch

C. Thông tư liên tịch

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 3: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

B. Toà án nhân dân cấp tỉnh tỉnh

C. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 4: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức “Quyết định”?

A. Hội đồng nhân dân cấp huyện

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện

C. Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp huyện

D. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện

Câu 5: Văn bản hành chính được chia thành mấy loại:

A. 03 loại

B. 04 loại

C. 05 loại

D. 06 loại

Câu 6: Công văn, Báo cáo, Tờ trình thuộc loại văn bản hành chính nào:

A. Văn bản hành chính cá biệt

B. Văn bản hành chính thông thường

C. Văn bản chuyên môn kỹ thuật

D. Cả 03 đáp án đều sai

Câu 7: Văn bản quản lý nhà nước được viết theo phong cách ngôn ngữ gì?

A. Hành chính

B. Chính luận

C. Khoa học

D. Hành chính công

Câu 8: Chủ thể ban hành Văn bản quản lý nhà nước:

A. Cơ quan Nhà nước

B. Cơ quan hành chính Nhà nước

C. Các tổ chức chính trị xã hội

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 9: Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung là văn bản:

A. Văn bản hành chính cá biệt

B. Văn bản hành chính thông thường

C. Văn bản chuyên môn kỹ thuật

D. Văn bản quy phạm pháp luật

Câu 12: Đâu là đặc điểm của ngôn ngữ hành chính:

A. Tính chính xác, cụ thể; Tính phổ thông đại chúng

B. Tính chính xác, rõ ràng; Tính phổ thông đại chúng; Tính trực quan sinh động

C. Tính chính xác, rõ ràng; Tính phổ thông đại chúng; Tính khách quan

D. Tính chính xác, rõ ràng; Tính phổ thông đại chúng; Tính trực quan sinh động, tính dập khuôn

Câu 13: Đâu là đặc điểm của ngôn ngữ hành chính:

A. Tính chính xác, rõ ràng; Tính phổ thông quần chúng; Tính khách quan; Tính trang trọng, lịch sự; Tính khuôn mẫu

B. Tính chính xác, rõ ràng; Tính phổ thông đại chúng; Tính khách quan; Tính trang trọng, lịch sự; Tính khuôn mẫu

C. Tính chính xác, rõ ràng; Tính phổ thông đại chúng; Tính chủ quan; Tính trang trọng, lịch sự; Tính khuôn mẫu

D. Tính chính xác, rõ ràng; Tính phổ thông đại chúng; Tính khách quan; Tính trang nghiêm, lịch sự; Tính khuôn mẫu

Câu 14: Đâu là yêu cầu chung về nội dung của văn bản?

A. Tính mục đích, tính công quyền

B. Tính khoa học, tính đại chúng

C. Tính khả thi, tính pháp lý

D. Cả 03 đáp án đều đúng

Câu 15: Đâu là yêu cầu chung về nội dung của văn bản?

A. Tính mục đích, tính công quyền, tính khoa học

B. Tính mục đích, tính quyền lực, tính khoa học

C. Tính mục tiêu, tính công quyền, tính khoa học

D. Tính mục đích, tính uy quyền, tính khoa học

Câu 16: Đâu là yêu cầu chung về nội dung của văn bản?

A. Tính mục đích, tính uy quyền, tính khoa học, tính đại chúng, tính khả thi, tính hợp lý

B. Tính mục đích, tính quyền lực, tính khoa học, tính quần chúng, tính khả thi, tính hợp lý

C. Tính khoa học, tính đại chúng, tính khả thi, tính pháp lý

D. Tính công quyền, tính khoa học, tính quần chúng, tính thực thi, tính pháp lý

Câu 17: Đâu là một trong những yêu cầu để văn bản đảm bảo tính pháp lý?

A. Nội dung điều chỉnh đúng thẩm quyền do luật định

B. Nội dung điều chỉnh đúng thẩm quyền

C. Nội dung đúng thẩm quyền do luật định

D. Nội dung điều chỉnh đúng luật định

Câu 18: Đâu là một trong những yêu cầu để văn bản đảm bảo tính pháp lý?

A. Văn bản phải được ban hành đúng trình tự

B. Văn bản phải được ban hành đúng căn cứ pháp lý

C. Văn bản phải được ban hành đúng thể thức

D. Văn bản phải được ban hành đúng thẩm quyền

Câu 19: Đâu là một trong những yêu cầu để văn bản đảm bảo tính pháp lý?

A. Nội dung của văn bản phù hợp với quy định

B. Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật

C. Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 20: Đâu là một trong những yêu cầu để văn bản đảm bảo tính pháp lý?

A. Nội dung văn bản phải phù hợp với tính hợp pháp của mỗi nhóm trong hệ thống văn bản

B. Nội dung văn bản phải phù hợp với tính chất pháp lý trong hệ thống văn bản

C. Nội dung văn bản phải phù hợp với tính chất pháp lý của mỗi nhóm trong hệ thống

D. Nội dung văn bản phải phù hợp với tính chất pháp lý của mỗi nhóm trong hệ thống văn bản

Câu 21: Đâu là đặc điểm của ngôn ngữ hành chính:

A. Tính chính xác, rõ ràng; Tính hàn lâm, khoa học; Tính khách quan, phi cá tính; Tính trang trọng lịch sự; Tính khuôn mẫu

B. Tính chính xác, rõ ràng; Tính thông tục; Tính khách quan; Tính trang trọng lịch sự; Tính khuôn mẫu

C. Tính chính xác, rõ ràng; Tính hàn lâm khoa học; Tính khách quan; Tính trang trọng xã giao; Tính khuôn mẫu

D. Tính chính xác, rõ ràng; Tính phổ thông đại chúng; Tính khách quan; Tính trang trọng, lịch sự; Tính khuôn mẫu

Câu 22: Mọi văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành đều là:

A. Văn bản quy phạm pháp luật.

B. Văn bản cá biệt cụ thể.

C. Văn bản áp dụng pháp luật.

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 23: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản hành chính cá biệt?

A. Báo cáo

B. Điều lệ có chất nội bộ

C. Nội quy có tính chất nội bộ

D. Quy định có tính chất nội bộ

Câu 24: Văn bản nào sau đây là văn bản hành chính thông thường?

A. Nội quy

B. Quyết định

C. Tờ trình

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 25: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản hành chính thông thường.

A. Đề án

B. Kế hoạch

C. Quy chế

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm