Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 20

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 245 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 20. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng đối với cơ quan nào sau đây?

A. Ban dân tộc miền núi

B. Thanh tra tỉnh

C. Sở Văn hóa Thông tin

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 6: Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn (thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nào sau đây?

A. Các chi cục và tương đương

B. Các sở và cơ quan ngang sở

C. Cục và tương đương

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 10: Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng?

A. Thanh tra tỉnh

B. Sở Công nghiệp

C. Ban Quản lý các khu công nghiệp

D. Cục Thống kê

Câu 11: Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng?

A. Sở Thông tin và truyền thông

B. Ban Dân tộc miền núi

C. Sở Tài nguyên & Môi trường

D. Sở Ngoại vụ

Câu 20: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Giám đốc Sở có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào sau đây?

A. Cấp Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

B. Cấp Trưởng, cấp phó của các đơn sự nghiệp thuộc huyện

C. Cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 21: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Giám đốc Sở có thẩm quyền miễn nhiệm chức vụ nào sau đây?

A. cấp Trưởng và Phó của cấp Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

B. cấp Trưởng và Phó của cấp Trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp huyện

C. cấp Trưởng và Phó của cấp Trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền của tỉnh

D. cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 22: Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc không có ở tỉnh thành phố nào sau đây?

A. Thành phố Đà Nẵng

B. Thành phố Hải Phòng

C. Tỉnh Bình Thuận

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 23: Sở nào sau đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng?

A. Sở Công nghiệp

B. Sở Địa chính

C. Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm