Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 16

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 123 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 16. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của ngôn ngữ trong văn bản quản lý nhà nước?

A. Tính chủ quan

B. Tính khách quan

C. Tính chính xác, rõ ràng

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Văn bản nào sau đây là văn bản hành chính cá biệt?

A. Tờ trình

B. Quy định có tính chất nội bộ

C. Kế hoạch

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 8: Thông tư 01/2011/TT-BNV quy định văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ:

A. A4 (210 mm x 295 mm)

B. A4 (210 mm x 296 mm)

C. A4 (210 mm x 297 mm)

D. A4 (210 mm x 298 mm)

Câu 9: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) là:

A. Lề trên: cách mép trên từ 20 - 25 mm

B. Lề trên: cách mép trên từ 25 - 30 mm

C. Lề trên: cách mép trên từ 15 - 20 mm

D. Lề trên: cách mép trên từ 15 - 30 mm

Câu 10: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) là:

A. Lề dưới: cách mép dưới từ 20 - 25 mm

B. Lề dưới: cách mép dưới từ 25 - 30 mm

C. Lề dưới: cách mép dưới từ 15 - 30mm

D. Lề dưới: cách mép dưới từ 30 - 40 mm

Câu 11: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) là:

A. Lề dưới: cách mép dưới từ 15 - 25 mm

B. Lề dưới: cách mép dưới từ 25 - 30 mm

C. Lề dưới: cách mép dưới từ 15 - 30mm

D. Cả 03 đáp án đều sai

Câu 12: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) là:

A. Lề trái: cách mép trái từ 20 - 25 mm

B. Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35 mm

C. Lề trái: cách mép trái từ 35 - 40 mm

D. Lề trái: cách mép trái từ 15- 20 mm

Câu 13: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) là:

A. Lề phải: cách mép phải từ 20 - 25 mm

B. Lề phải: cách mép phải từ 30 - 35 mm

C. Lề phải: cách mép phải từ 35 - 40 mm

D. Lề phải: cách mép phải từ 15- 20 mm

Câu 14: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4) là:

A. Lề phải: cách mép phải từ 20 - 25 mm

B. Lề phải: cách mép phải từ 30 - 35 mm

C. Lề phải: cách mép phải từ 15 - 25 mm

D. Cả 03 đáp án đều sai

Câu 15: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định dòng chữ quốc hiệu: “cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam” được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

C. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu 16: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định dòng chữ quốc hiệu: “cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam” được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

B. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

C. In hoa, kiểu chữ đứng, không đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu 17: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định Dòng chữ quốc hiệu: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

C. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu 19: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, không đậm

B. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

C. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

D. In hoa, kiểu chữ đứng, không đậm

Câu 20: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định số của văn bản là số:

A. Theo ngày ban hành văn bản

B. Thứ tự đăng ký văn bản tại văn thư của cơ quan, tổ chức

C. Thứ tự theo số lượng văn bản của người soạn thảo

D. Thứ tự do lãnh đạo cơ quan, đơn vị quy định

Câu 21: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định địa danh được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In hoa, kiểu chữ đứng, không đậm

C. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, không đậm

Câu 22: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định ngày, tháng, năm ban hành văn bản được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In hoa, kiểu chữ đứng, không đậm

C. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, không đậm

Câu 23: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định tên loại văn bản được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

B. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

C. In hoa, kiểu chữ nghiêng, không đậm

D. In hoa, kiểu chữ đứng, không đậm

Câu 24: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định trích yếu nội dung văn bản (không phải công văn) được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

B. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

C. In hoa, kiểu chữ nghiêng, không đậm

D. In hoa, kiểu chữ đứng, không đậm

Câu 25: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định trích yếu nội dung công văn được trình bày bằng chữ:

A. In thường, kiểu chữ đứng, không đậm

B. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

C. In hoa, kiểu chữ nghiêng, không đậm

D. In hoa, kiểu chữ đứng, không đậm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm