Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 2

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 182 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong thời gian tập sự khi người tập sự như thế nào?

A. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế

B. Bị xem xét xử lý kỷ luật trong thời gian tập sự

C. Bị kiểm điểm trong trong thời gian tập sự

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 3: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, điều kiện, tiêu chuẩn nào sau đây là một trong những điều kiện khi đăng ký dự thi nâng ngạch công chức?

A. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất

B. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 05 năm liên tục gần nhất

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quản lý công chức?

A. Toà án nhân dân tối cao

B. Văn phòng Quốc hội

C. Kiểm toán nhà nước

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 5: Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP, cơ quan nào sau đây là cơ quan quản lý công chức?

A. Toà án nhân dân tối cao

B. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

C. Văn phòng Chính phủ

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 8: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cộng 20 điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

A. Anh hùng lực lượng vũ trang

B. Đội viên trí thức trẻ tình nguyện

C. Con của người hưởng chính sách như thương binh

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chậm nhất là bao nhiêu ngày, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức kết quả xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả?

A. 15 ngày kể từ ngày tổ chức chấm thi xong

B. 15 ngày kể từ ngày tổ chức thi xong

C. 15 ngày kể từ ngày tổ chức chấm thi

D. 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chấm thi xong

Câu 12: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong trường hợp nào sau đây?

A. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về tiếng Pháp

B. Có bằng cao đẳng về ngoại ngữ trở lên

C. Có chứng chỉ B1 châu Âu

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 13: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thí sinh dự tuyển công chức được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp nào?

A. có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên

B. có Giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên

C. có Chứng chỉ từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên

D. cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, khi nào người tập sự hưởng 85% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển?

A. làm việc ở miền núi

B. làm việc ở vùng sâu

C. làm việc ở vùng dân tộc

D. cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 15: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian tập sự có được tính vào thời gian nâng lương không?

A. được tính vào thời gian xét nâng bậc lương

B. không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương

C. do thủ trưởng cơ quan quyết định

D. do kết quả đánh giá trong thời gian tập sự

Câu 16: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp như thế nào?

A. 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú

B. 2 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú

C. 3 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú

D. 4 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú

Câu 17: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chínhphủ, điều kiện, tiêu chuẩn nào sau đây là một trong những điều kiện khi đăng ký dự thi nâng ngạch công chức?

A. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 02 năm liên tục gần nhất

B. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 04 năm liên tục gần nhất

D. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 05 năm liên tục gần nhất

Câu 18: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quản lý công chức?

A. Sở Nội vụ

B. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

C. UBND cấp huyện

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quản lý công chức?

A. Toà án nhân dân tối cao

B. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

C. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 20: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quản lý công chức?

A. Đài Truyền hình Việt Nam

B. Kho bạc nhà nước Việt Nam

C. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 21: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cộng 10 điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

A. đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên

B. người dân tộc thiểu số

C. người có công với cách mạng

D. cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 22: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cộng 10 điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

A. đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn, miền núi, hải đảo từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

B. đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

C. đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

D. đội viên trí thức tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

Câu 24: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt nào sau đây?

A. Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước

B. Người tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước

C. Người tốt nghiệp loại giỏi tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 25: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt nào sau đây?

A. Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài

B. Người tốt nghiệp loại giỏi tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước

C. Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm