Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 15

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 263 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 15. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Thông tư 01/2011/TT – BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định bố cục của Nghị quyết (cá biệt):

A. Theo phần, mục, khoản, điểm

B. Theo chương, mục, điều, khoản, điểm

C. Theo điều, khoản, điểm hoặc theo khoản, điểm

D. Theo phần, chương, mục, điều

Câu 2: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định phần nội dung (bản văn) được trình bày bằng:

A. Chữ in thường, kiểu chữ đứng

B. Chữ in hoa, kiểu chữ đứng

C. Chữ in hoa, kiểu chữ nghiêng

D. Chữ in thường, kiểu chữ nghiêng

Câu 5: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định phần nội dung (bản văn) từ “Điều”, số thứ tự và tiêu đề của điều được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

B. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

C. In hoa, kiểu chữ nghiêng, không đậm

D. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm và có gạch chân

Câu 6: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định quyền hạn, chức vụ của người ký được ghi bằng:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

C. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu 7: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định họ tên bao gồm họ, tên đệm (nếu có) và tên của người ký văn bản ghi bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

C. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu 8: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng phải trùm lên khoảng:

A. 1/2 chữ ký về phía bên trái

B. 1/3 chữ ký về phía bên trái

C. 1/2 chữ ký về phía bên phải

D. 1/3 chữ ký về phía bên phải

Câu 9: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định từ “Nơi nhận” của văn bản được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

C. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu 11: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

C. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu 15: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhà nước quy định Cụm từ “sao y bản chính”, “trích sao” của văn bản được trình bày bằng chữ:

A. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

B. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm

C. In thường, kiểu chữ đứng, đậm

D. In thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm