Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ - Phần 3

Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 75 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo phương thức nào?

A. Tuyển chọn

B. Giao trực tiếp

C. Xét tài trợ từ quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 11: Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, việc chia, tách, giải thể, sáp nhập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức nào?

A. Cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

B. Cơ quan, tổ chức nào thành lập thì có thẩm quyền chia, tách, giải thể, sáp nhập tổ chức khoa học và công nghệ do mình thành lập

C. Bộ Khoa học và Công nghệ

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm:

A. Tờ trình về việc thành lập

B. Đề án thành lập, dự thảo quyết định thành lập

C. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải làm gì?

A. Thông báo cho tổ chức lập hồ sơ biết để làm lại

B. Thông báo bằng văn bản cho tổ chức lập hồ sơ biết để sửa đổi, bổ sung

C. Thông báo cho tổ chức lập hồ sơ biết để sửa đổi, bổ sung

D. Trả về cho tổ chức lập hồ sơ

Câu 18: Những nội dung nào sau đây thuộc về nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ, quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?

A. Bảo đảm quyền tự do sáng tạo, phát huy dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ vì sự phát triển của đất nước

B. Trung thực, khách quan, công bằng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm

C. Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 20: Theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quy định cụ thể điều kiện thành lập, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Chính phủ

C. Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức khoa học và công nghệ đóng trụ sở làm việc

Câu 24: Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, việc đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ nhằm mục đích gì?

A. Để xác định năng lực và hiệu quả hoạt động

B. Tạo cơ sở để xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ

C. Phục vụ hoạt động phát triển khoa học và công nghệ, quy hoạch tổ chức khoa học và công nghệ

D. Cả a, b, c đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm