Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 3 Câu hỏi
  • 178 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 3 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

20 Lần thi

Câu 1: Căn cứ vào cách hình thành nghĩa, thì máy ảnh, dưa hấu, xe đạp… là:

A. Từ ghép mang tính thành ngữ

B. Từ ghép có nghĩa mới hoàn toàn so với nghĩa của thành tố

C. Nghĩa của từ ghép thu hẹp nghĩa của thành tố

D. Không xác định được cả 2 thành tố.

Câu 2: Căn cứ vào cách hình thành nghĩa, thì “đầu trâu, chỉ năm ngón tay, nhà ổ chuột…”

A. Từ ghép mang tính thành ngữ

B. Không xác định được cả 2 thành tố. 

C. Từ ghép có nghĩa mới hoàn toàn so với nghĩa của thành tố

D. Nghĩa của từ ghép thu hẹp nghĩa của thành tố

Câu 3: Căn cứ vào cách hình thành nghĩa, thì “long lanh, bâng khuâng, vi vu, thơ thẩn… là.

A. Không xác định được cả 2 thành tố. 

B. Nghĩa của từ ghép thu hẹp nghĩa của thành tố

C. Từ ghép có nghĩa mới hoàn toàn so với nghĩa của thành tố 

D. Từ ghép mang tính thành ngữ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 20 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 3 Câu hỏi
  • Sinh viên