Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 464 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

44 Lần thi

Câu 3: Trọng âm được tạo nên bởi:

A. Cường độ

B. Trường độ

C. Âm sắc

D. Cao độ. 

Câu 4: Cường độ của âm thanh thể hiện ở:

A. Độ mạnh, yếu của âm thanh

B. Độ dài của âm thanh 

C. Tần số dao động

D. Sắc thái âm thanh. 

Câu 5: Cao độ của âm thanh tùy thuộc vào:

A. Độ mạnh, yếu của âm thanh

B. Độ dài của âm thanh

C. Tần số dao động

D. Sắc thái âm thanh.

Câu 6: Tạo nên sự tương phản giữa các bộ phận của lời nói là:

A. Độ mạnh, yếu của âm thanh

B. Độ dài của âm thanh

C. Tần số dao động 

D. Sắc thái âm thanh. 

Câu 8: Sự khác nhau về mặt âm thanh giữa live và leave là để chỉ:

A. Cường độ

B. Cao độ

C. Trường độ

D. Âm sắc

Câu 9: Sự khác nhau về mặt âm thanh giữa ship và sheep là để chỉ:

A. Cường độ

B. Cao độ

C. Trường độ

D. Âm sắc 

Câu 10: Sự khác nhau về mặt âm thanh giữa lord và law là để chỉ:

A. Cường độ

B. Cao độ

C. Trường độ

D. Âm sắc 

Câu 11: Cơ sở sinh lý học của ngữ âm là:

A. Hoạt động cấu âm

B. Thanh hầu

C. Cơ quan hô hấp

D. Lưỡi.

Câu 12: Cơ quan hô hấp, thanh hầu, các khoang cộng hưởng là:

A. Cơ sở vật lý

B. Cơ sở sinh lý học

C. Cơ sở xã hội

D. Cả 3 đều sai.

Câu 13: Thanh hầu là:

A. Cơ quan hô hấp

B. Cơ quan phát âm

C. Cơ quan tiêu hóa

D. Cơ quan sinh dục

Câu 14: Nguồn phát âm thanh của bộ máy phát âm thanh là:

A. Thanh hầu

B. Thanh quản

C. Miệng

D. Lưỡi.

Câu 15: Khoang miệng, khoang mũi, khoang yết hầu là:

A. Hộp cộng hưởng động

B. Khoang cộng hưởng trên thanh hầu

C. Khoang trống và ko kín

D. Khoang cộng hưởng nằm trong miệng.

Câu 16: Âm được khuếch đại nhờ:

A. Khoang miệng, khoang mũi 

B. Khoang miệng, khoang yết hầu

C. Khoang miệng, khoang mũi, khoang thanh hầu

D. Khoang miệng, khoang mũi, khoang yết hầu. 

Câu 17: Phát âm khác nhau ở các vùng miền (gi, r → d; s,x → x; a → oa; a → ô; v → z) nói đến:

A. Tính chất xã hội ngữ âm

B. Cơ sở vật lý 

C. Cơ sở sinh lý học

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 18: Âm tiết khép là những âm tiết:

A. Không vang

B. Vang

C. Bán nguyên âm

D. Không có đáp án đúng. 

Câu 19: Âm tiết nửa khép là những âm tiết:

A. Không vang

B. Vang

C. Bán nguyên âm

D. Không có đáp án đúng.

Câu 20: Âm tiết mở là những âm tiết:

A. Giữ nguyên âm sắc của đỉnh nguyên âm ở đỉnh âm tiết.

B. Kết thức bằng phụ âm vang

C. Kết thúc bằng phụ âm không vang

D. Cả A va B đều đúng. 

Câu 21: Âm tiết nửa mở là những âm tiết:

A. Kết thức bằng phụ âm vang

B. Giữ nguyên âm sắc của đỉnh nguyên âm ở đỉnh âm tiết. 

C. Kết thúc bằng phụ âm không vang

D. Bán nguyên âm. 

Câu 22: (o), (u), (y), (i) không nằm ở đỉnh âm tiết, kết thúc âm tiết được gọi là:

A. Âm tiết vang

B. Bán nguyên âm

C. Phụ âm 

D. Âm tiết không vang.

Câu 23: Nguyên âm được hình thành:

A. Dây thanh rung nhiều

B. Dây thanh rung ít

C. Nhiều tiếng động

D. Luồng hơi ra mạnh

Câu 24: Nguyên âm được hình thành từ đâu:

A. Luồng hơi ra mạnh

B. Luồng hơi đi tự do, hơi yếu.

C. A và B sai

D. A và B đúng

Câu 25: Phụ âm được hình thành:

A. Dây thanh rung nhiều

B. Dây thanh rung ít

C. Nhiều tiếng thanh

D. A và C đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 44 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên