Trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam có đáp án - Phần 13

Trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 350 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

52 Lần thi

Câu 5: Tết Choi – T’arm – Th’mây được tổ chức hàng năm vào tháng 4 là tết cổ truyền của dân tộc nào?

A. Thái – lào (Tây Bắc)

B. Khơ me(Nam Bộ)

C. Chăm (Trung Bộ)

D. H’ mông(Tây bắc)

Câu 7: Múa rối nước xuất hiện đầu tiên vào thời nào của nước ta:

A. Thời lý

B. Thời Trần

C. Thời Lê

D. Thời Nguyễn

Câu 8: Nhân vật tiêu biểu của múa rối nước đó là:

A. Chú mục đồng

B. Chú tễu

C. Con trâu

D. Con rối

Câu 11: Làng tranh đông Hồ ngày nay thuộc địa phận tỉnh nào ở nước ta:

A. Bắc Ninh

B. Thừa Thiên Huế

C. Bình Thuận

D. Quảng Trị

Câu 14: Một biểu tượng văn hóa gắn liền với nền văn minh sông Hồng đặc trưng là:

A. Cồng Chiêng

B. Trống đồng Ngọc lũ

C. Trống đồng Đông Sơn

D. Nhà Sàn

Câu 20: Làng gốm Bát Tràng ban đầu có tên:

A. Bạch Thổ Phường

B. Bát tràng Phường

C. Tràng Tiền Phường

D. Bạch Bát Phường

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lý du lịch Việt Nam có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 52 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên