Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 7

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 11 Câu hỏi
  • 291 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 11 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Thời gian bán hủy của Cimetidin.

A. 1giờ

B. 2 giờ

C. 3 giờ

D. 4 giờ

Câu 2: Thuốc kháng H1 có tác dụng ngăn ngừa chứng say tàu xe.

A. Terfenadin

B. Chlorpheniramin

C. Cyproheptadin

D. Dimenhydrinat

Câu 3: Promethazin (Phenergan) là thuốc kháng H1 thuộc.

A. Dẫn xuất Piperazin

B. Dẫn xuất Phenothiazin

C. Nhóm Alkylamin

D. Nhóm Ethanolamin

Câu 5: Thuốc kháng H1, đặc biệt nhóm Ethanolamin, Ethylendiamin, thường gây những tác dụng phụ sau.

A. Hạ huyết áp tư thế đứng

B. Hạ huyết áp

C. Tăng huyết áp

D. Bí tiểu

Câu 6: Tác dụng của Histamine trên receptor H2:

A. Co cơ trơn đường tiêu hoá

B. Co cơ trơn phế quản

C. Kích thích tận cùng thần kinh cảm giác

D. Tăng tiết dịch vị

Câu 7: Cơ chế tác dụng của thuốc kháng H2:

A. Đối lập chức phận

B. Đối lập không cạnh tranh

C. Đối lập cạnh tranh

D. Đối lập hoá học

Câu 8: Đặc điểm chung của các thuốc kháng H1 được nêu dưới đây là đúng, ngoại trừ:

A. Đạt nồng độ đỉnh sớm

B. Chuyển hoá chủ yếu bởi microsome gan

C. Có thời gian tác dụng 4 - 6 giờ

D. Không qua được hệ thống hàng rào máu não

Câu 9: Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Ethanolamine:

A. Dimenhydrate

B. Terfenadin

C. Chlorpheniramin

D. Cyproheptadin

Câu 10: Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Piperazine:

A. Terfenadin

B. Chlorpheniramin

C. Cyproheptadin

D. Cyclizine

Câu 11: Thuốc kháng H1 thuộc nhóm Alkylamine:

A. Dimenhydrate

B. Terfenadin

C. Chlorpheniramin

D. Cyproheptadin

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 11 Câu hỏi
  • Người đi làm