Ôn tập trắc nghiệm thi  viên chức ngành Y tế  có đáp án - Phần 30

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 30

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 542 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 30. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 2: Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, mục tiêu đến năm 2030, Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi là bao nhiêu?

A. nam đạt 169,5 cm, nữ đạt 157,5 cm

B. nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 158,5 cm

C. nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm

D. nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 159,5 cm

Câu 6: Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, đâu là mục tiêu đến năm 2030?

A. tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%

B. tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%

C. 70% phụ nữ mang thai được tẩm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất

D. cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7: Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, đâu là mục tiêu đến năm 2030?

A. Bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn

B. Bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản

C. 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 9: Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, đâu là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác dân số trong tình hình mới?

A. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp

B. Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số

C. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 10: Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, đâu là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác dân số trong tình hình mới?

A. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số

B. Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số

C. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao nâng lực đội ngũ cán bộ dân số

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 11: (A) Quy trình điều dưỡng là một hệ thống và phương pháp tổ chức của kế hoạch chăm sóc.

A. A đúng, B đúng, A và B có liên quan

B. A đúng, B đúng, A và B không có liên quan

C. A đúng, B sai

D. A sai, B đúng

Câu 12: Chọn câu đúng:

A. A, B đúng

B. A, B, C đúng

C. A, B, C, D đúng

D. C, D đúng

Câu 13: (A) Chẩn đoán điều dưỡng là mô tả sự phản ứng đối với bệnh tật của một bệnh nhân,

A. A đúng, B đúng, A và B có liên quan

B. A đúng, B đúng, A và B không có liên quan

C. A đúng, B sai

D. A sai, B đúng

Câu 14: Mục đích của quy trình điều dưỡng:

A. A, B đúng

B. A, B, C đúng

C. A, B, C, D đúng

D. C, D đúng

Câu 15: Nhận định là tập hợp các dữ kiện và nhận biết các nhu cầu cần thiết về chăm sóc sức khỏe bệnh nhân dựa vào:

A. Khám phát hiện các triệu chứng; Hỏi các nhân viên y tế khác

B. Gặp gỡ tiếp xúc với thân nhân của bệnh nhân

C. Dựa vào hồ sơ cũ

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 16: Bước quan trọng nhất trong qui trình điều dưỡng là:

A. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

B. Chẩn đoán điều dưỡng

C. Lập kế hoạch chăm sóc

D. Nhận định

Câu 17: Khi tiếp xúc với bệnh nhân phải hướng tới, ngoại trừ:

A. Hỏi câu hỏi đúng, câu hỏi tại sao

B. Không bỏ qua bất cứ một ý kiến nhỏ nào

C. Chú ý các triệu chứng chủ quan và khách quan

D. Thể hiện sự quan tâm đến những khó khăn bệnh nhân

Câu 18: Mục đích của nhận định là, ngoại trừ:

A. Thiết lập các thông tin cơ bản trên bệnh nhân

B. Cung cấp các dữ liệu cho thực hiện kế hoạch chăm sóc

C. Xác định các chức năng bình thường của bệnh nhân

D. Đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân

Câu 19: Những hoạt động thu thập dữ liệu trong giai đoạn nhận định, ngoại trừ:

A. Gặp gỡ tiếp xúc với bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân

B. Quan sát theo dõi chung

C. Thăm khám bệnh nhân

D. Thực hiện các y lệnh kịp thời và chính xác

Câu 20: Cảm giác chủ quan của bệnh nhân bao gồm, ngoại trừ:

A. Đau nhức

B. Sợ sệt

C. Mệt mỏi

D. Sắc mặt bất thường

Câu 21: Một số triệu chứng chủ quan khi nhận định là:

A. A, B đúng

B. A, B, C đúng

C. A, B, C, D đúng

D. C, D đúng

Câu 22: Chẩn đoán điều dưỡng nào sau đây là đúng nhất:

A. Ngành điều dưỡng ngày càng phát triển hơn do có nhiều trường đào tạo điều dưỡng

B. Ngành điều dưỡng ngày càng phát triển hơn do nhu cầu sử dụng ngày càng tăng

C. Ngành điều dưỡng ngày càng phát triển hơn do các nước tăng cường hợp tác

D. Ngành điều dưỡng ngày càng phát triển hơn do có chủ trương, chính sách đúng

Câu 23: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của chẩn đoán điều dưỡng:

A. Mô tả sự phản ứng đối với bệnh tật của một bệnh nhân

B. Thay đổi khi phản ứng của bệnh nhân thay đổi; Bổ sung cho các chẩn đoán điều trị

C. Diễn giải các nhu cầu và lý do của các nhu cầu cần chăm sóc

D. Nó giống nhau đối với các bệnh nhân

Câu 24: Những điều lưu ý khi viết chẩn đoán điều dưỡng, ngoại trừ:

A. Nói rõ những đặc điểm và những vấn đề cần thiết

B. Sử dụng những từ ngữ dễ hiểu

C. Tránh sử dụng những triệu chứng như chẩn đoán chữa bệnh

D. Nên nói đi nói lại cùng một vấn đề

Câu 25: Vấn đề ưu tiên trong chẩn đoán là những vấn đề có khả năng đe dọa cuộc sống của bệnh nhân, ngoại trừ:

A. Nguy cơ sẽ xảy ra bệnh nhân có biết không?

B. Khó khăn đó có đe doạ cuộc sống nghiêm trọng không?

C. Vấn đề này có ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân không?

D. Ðây có phải là những nhu cầu thực tại mà bệnh nhân cần không?

Câu 26: (A) Vấn đề ưu tiên trong chẩn đoán là những vấn đề có khả năng đe dọa cuộc sống của bệnh nhân và cần phải hành động ngay.

A. A đúng, B đúng, A và B có liên quan

B. A đúng, B đúng, A và B không có liên quan

C. A đúng, B sai

D. A sai, B đúng

Câu 28: Hoạt động chăm sóc phải được thực hiện với một trách nhiệm cao và phải chịu trách nhiệm về công việc mình làm, ngoại trừ:

A. Phải biết an ủi, khuyên nhủ và giúp đỡ bệnh nhân

B. Phải thực hiện các hoạt động chính xác và cẩn thận

C. Phải biết theo dõi và phòng ngừa các biến chứng

D. Phải báo cáo thường xuyên tình trạng bệnh cho bệnh nhân biết

Câu 29: (A) Chẩn đoán điều dưỡng có thể liên quan chẩn đoán điều trị.

A. A đúng, B đúng, A và B có liên quan

B. A đúng, B đúng, A và B không có liên quan

C. A đúng, B sai

D. A sai, B đúng

Câu 30: (A) Ðánh giá kết quả chăm sóc là kiểm tra lại kế hoạch chăm sóc mà người điều dưỡng lập ra.

A. A đúng, B đúng, A và B có liên quan

B. A đúng, B đúng, A và B không có liên quan

C. A đúng, B sai

D. A sai, B đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm