Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 27

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 27

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 151 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 27. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Mô hình tổ chức CSSKBĐ ở Việt Nam được xem là y tế thuộc khu vực:

A. Y tế phổ cập

B. Y tế chuyên sâu

C. Y tế địa phương

D. Y tế địa bàn

Câu 2: Quan điểm cơ bản của CSSKBĐ thuộc quan điểm nào trong hệ thống quan điểm y tế Việt Nam:

A. Quan điểm dự phòng

B. Quan điểm chính trị

C. Quan điểm đông tây y kết hợp

D. Quan điểm quần chúng

Câu 3: Y tế cộng đồng là:

A. Y tế cơ sở xã phường, thị trấn

B. Y tế cơ sở trạm trại, công nông trường xí nghiệp

C. Y tế cơ quan

D. Y tế thôn bản, cụm dân cư

Câu 4: Đơn vị nhỏ nhất của y tế trong hệ thống y tế quốc gia:

A. Y tế xã phường thị trấn

B. Y tế gia đình

C. Y tế cụm dân cư

D. Y tế thôn bản

Câu 5: Cơ chế quản lý điều hành trong CSSKBĐ ở cơ sở:

A. Chính quyền quản lý

B. Mặt trận thực hiện

C. Đoàn thể và quần chúng thi hành

D. Y tế nòng cốt, tham mưu cho chính quyền (để quản lý điều hành) cho cấp ủy (để lãnh đạo) thực hiện mục tiêu y tế

Câu 6: Hệ thống chăm sóc y tế (chăm sóc sức khỏe) là:

A. Hệ thống dọc của ngành y tế, coi trọng bệnh viên, thầy thuốc, nhân viên y tế

B. Hệ thống tổng hợp có sự hợp tác liên ngành

C. Hệ thống chữa bệnh là chủ yếu

D. Hệ thống chú ý điều trị cho cá nhân

Câu 7: Hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu là:

A. Hệ thống tổng hợp, phân bố đều, hợp tác liên ngành, coi trọng dự phòng, tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng kết hợp với chữa bệnh.

B. Hệ thống kết hợp chú ý nhiều đến vùng khó khăn.

C. Coi trọng dự phòng.

D. Hệ thống dọc của ngành y tế.

Câu 18: Phân chia chung các yếu tố tác động đến mô hình bệnh tật là:

A. Các yếu tố biến đổi và các yếu tố không biến đổi

B. Các yếu tố không biến đổi

C. Các yếu tố về chính quyền

D. Các yếu tố biến đổi

Câu 19: Phân chia chung các yếu tố tác động đến mô hình bệnh tật là:

A. Các yếu tố biến đổi và các yếu tố không biến đổi

B. Các yếu tố không biến đổi

C. Các yếu tố về chính quyền

D. Các yếu tố biến đổi

Câu 20: Yếu tố nào là thuộc yếu tố không biến đổi về tác động đến mô hình bệnh tật:

A. Học vấn

B. Tuổi + giới + di truyền

C. Chính sách y tế

D. Sức khoẻ

Câu 21: Yếu tố nào là thuộc yếu tố cấu trúc thấp về sự tác động đến mô hình bệnh tật:

A. Chế độ ăn

B. Hoà bình và ổn định chính trị

C. Chế độ ăn, Hoà bình và ổn định chính trị

D. Nước sạch, Hoà bình và ổn định chính trị

Câu 22: Yếu tố nào là thuộc yếu tố cấu trúc cao về sự tác động đến mô hình bệnh tật:

A. Chế độ ăn

B. Hoà bình

C. Ổn định chính trị

D. Yếu tố di truyền

Câu 24: Mô hình sức khoẻ của các nước trên thế giới chia làm các loại hình thái sau:

A. Hình thái A và B

B. Hình thái A, B, C

C. Hình thái A, B, C và D

D. Hình thái A, B, C, D và E

Câu 25: Mô hình bệnh tạt các nước chậm phát triển thuộc hình thái:

A. Hình thái A

B. Hình thái B

C. Hình thái C

D. Hình thái D

Câu 26: Mô hình bệnh tật các nước đang phát triển thuộc hình thái:

A. Hình thái A

B. Hình thái B

C. Hình thái C

D. Hình thái D

Câu 27: Mô hình bệnh tật các nước phát triển thuộc hình thái:

A. Hình thái A

B. Hình thái B

C. Hình thái C

D. Hình thái D

Câu 29: Theo báo cáo của Tổ chức y tế thế giới năm 2002, bệnh nào sau đây có tỷ lệ tử vong cao nhất:

A. Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng

B. Bệnh lý chu sinh

C. Chấn thương

D. Ung thư

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm