Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 24

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 24

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 333 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 24. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

21 Lần thi

Câu 2: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, ai có quyền xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh?

A. Bác sỹ, y sỹ; Điều dưỡng viên

B. Hộ sinh viên; Kỹ thuật viên

C. Lương y; Người có bài thuốc gia huyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 4: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam là có một trong các văn băng, giấy chứng nhận nào sau đây?

A. Văn bằng chuyên môn liên quan đến Y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam

B. Giấy chứng nhận là lương y

C. Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam là không thuộc các trường hợp nào sau đây?

A. đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, được theo bản án, quyết định của Tòa án

B. đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

C. đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chình đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh

D. cả 3 ý trên đều đúng

Câu 6: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng gì?

A. tiếng Việt

B. ngôn ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 12: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Chứng chỉ hành nghề có giá trị trong phạm vi nào?

A. Quốc tế

B. Bệnh viện

C. Phạm vi cả nước

D. Khu vực Đông Nam Á

Câu 13: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Nội dung của chứng chỉ hành nghề bao gồm gì?

A. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, băng cấp chuyên môn

B. Hình thức hành nghề

C. Phạm vi hoạt động chuyên môn

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 14: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, ai có quyền ban hành mẫu chứng chỉ hành nghề?

A. Bộ trưởng Bộ Y tế

B. Chính phủ

C. Thủ tướng Chinh Phủ

D. Chủ tịch UBND tỉnh

Câu 19: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp nào sau đây?

A. Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền

B. Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật

C. Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 23: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, người hành nghề có quyền nào liên quan đến khám, chữa bệnh?

A. Quyền được hành nghề

B. Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh

C. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 24: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, người hành nghề có quyền nào liên quan đến khám, chữa bệnh?

A. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

B. Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 26: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, người hành nghề có nghĩa vụ gì đối với người bệnh?

A. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh

B. Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh

C. Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 27: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, người hành nghề có nghĩa vụ gì đối với nghề nghiệp?

A. Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật

B. Chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình

C. Thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức y khoa liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 28: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, người hành nghề có nghĩa vụ gì đối với xã hội?

A. Tham gia bảo vệ và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng

B. Tham gia giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khác

C. Chấp hành quyết định điều động của cơ quan quản lý trực tiếp

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 29: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

A. Bệnh viện

B. Cơ sở giám định y khoa; Trạm Y tế cấp xã và tương đương

C. Phòng khám đa khoa; Cơ sở dịch vụ y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 30: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

A. Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đỉnh

B. Phòng chẩn trị y học cổ truyền

C. Nhà hộ sinh; Cơ sở chẩn đoán

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 21 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm