Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 22

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 22

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 127 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 22. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do:

A. Bộ Y tế cấp

B. Sở Y tế cấp

C. Cục quản lý Dược cấp

D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp

Câu 2: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của công ty TNHH ABC chuyên cung cấp dịch vụ bảo quản thuốc do:

A. Bộ Y tế cấp

B. Sở Y tế cấp

C. Cục quản lý Dược cấp

D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp

Câu 3: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của công ty TNHH ABC chuyên cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc do:

A. Bộ Y tế cấp

B. Sở Y tế cấp

C. Cục quản lý Dược cấp

D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp

Câu 4: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của công ty TNHH ABC chuyên phân phối thuốc do:

A. Bộ Y tế cấp

B. Sở Y tế cấp

C. Cục quản lý Dược cấp

D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp

Câu 5: Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn của nhà thuốc ABC do:

A. Bộ Y tế cấp

B. Sở Y tế cấp

C. Phòng Y tế quận, huyện cấp

D. Phòng nghiệp vụ dược của Sở Y tế cấp

Câu 6: Chọn câu sai. Công ty TNHH ABC là công ty phân phối thuốc. Vậy công ty ABC có quyền:

A. Mua thuốc từ cơ sở sản xuất thuốc

B. Mua thuốc từ cơ sở phân phối khác

C. Bán thuốc cho nhà thuốc

D. Bán thuốc cho người sử dụng thuốc

Câu 8: Chọn câu sai. Các hình thức bán lẻ thuốc gồm:

A. Cửa hàng thuốc

B. Nhà thuốc

C. Quầy thuốc

D. Tủ thuốc của trạm y tế

Câu 9: Điều kiện chuyên môn của chủ nhà thuốc là:

A. Dược sĩ đại học

B. Dược sĩ trung học

C. Dược sĩ cao đẳng

D. Dược tá

Câu 10: Chọn câu sai. Điều kiện chuyên môn của chủ quầy thuốc là:

A. Dược sĩ đại học

B. Dược sĩ trung học

C. Dược sĩ cao đẳng

D. Dược tá

Câu 11: Điều kiện chuyên môn của chủ đại lý thuốc của doanh nghiệp là:

A. Dược sĩ đại học

B. Dược sĩ trung học

C. Dược tá

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 12: Điều kiện chuyên môn của người quản lý tủ thuốc của trạm y tế xã là:

A. Dược sĩ đại học

B. Dược sĩ trung học

C. Dược tá

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 13: Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại nhà thuốc là:

A. Dược sĩ đại học

B. Dược sĩ trung học

C. Dược tá

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 14: Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại quầy thuốc là:

A. Dược sĩ đại học

B. Dược sĩ trung học

C. Dược tá

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 15: Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại đại lý thuốc của doanh nghiệp là:

A. Dược sĩ đại học

B. Dược sĩ trung học

C. Dược tá

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 16: Điều kiện chuyên môn của người bán lẻ thuốc tại tủ thuốc của trạm y tế xã là:

A. Dược sĩ đại học

B. Dược sĩ trung học

C. Dược tá

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 17: Nhà thuốc được quyền:

A. Bán lẻ tất cả thuốc thành phẩm

B. Bán lẻ thuốc thành phẩm trừ thuốc gây nghiện

C. Bán lẻ nguyên liệu hóa dược

D. Chỉ bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu

Câu 18: Quầy thuốc được quyền:

A. Bán lẻ tất cả thuốc thành phẩm

B. Bán lẻ thuốc thành phẩm trừ thuốc gây nghiện

C. Bán lẻ nguyên liệu hóa dược

D. Chỉ bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu

Câu 19: Đại lý thuốc thuốc của doanh nghiệp được quyền:

A. Bán lẻ tất cả thuốc thành phẩm

B. Bán lẻ thuốc thành phẩm trừ thuốc gây nghiện

C. Bán lẻ nguyên liệu hóa dược

D. Chỉ bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu

Câu 20: Tủ thuốc của trạm y tế xã được quyền:

A. Bán lẻ tất cả thuốc thành phẩm

B. Bán lẻ thuốc thành phẩm trừ thuốc gây nghiện

C. Bán lẻ nguyên liệu hóa dược

D. Chỉ bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu đúng tuyến

Câu 21: Hình thức bán lẻ thuốc nào được pha chế thuốc theo đơn:

A. Nhà thuốc

B. Quầy thuốc

C. Đại lý thuốc của doanh nghiệp

D. Tủ thuốc của trạm y tế xã

Câu 22: Chọn câu sai. Người bán lẻ thuốc có các quyền sau:

A. Bán lẻ thuốc cho ngưởi sử dụng

B. Từ chối bán thuốc khi đơn thuốc không hợp lệ

C. Thay thế thuốc nếu thỏa điều kiện

D. Mua thuốc từ cơ sở bán buôn để bán lẻ

Câu 23: Chủ quầy thuốc được ủy quyền điều hành nhà thuốc cho nhân viên có trình độ:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học trở lên

C. Dược sĩ cao đẳng trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 25: Người chịu trách nhiệm về thuốc ghi trong đơn thuốc là:

A. Bác sĩ kê đơn

B. Dược sĩ bán thuốc

C. Nhân viên y tế cấp phát

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 26: Chọn câu sai. Các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt:

A. Thuốc gây nghiện

B. Thuốc hướng tâm thần

C. Tiền chất

D. Thuốc kê đơn

Câu 27: Thuốc quản lý chặt chẽ nhất trong các thuốc sau:

A. Thuốc gây nghiện

B. Thuốc hướng tâm thần

C. Tiền chất

D. Thuốc kê đơn

Câu 29: Bộ tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thuốc là:

A. Dược điển

B. Dược thư

C. Hanbook

D. Vidal

Câu 30: Luật Dược 2005 là Luật Dược ban hành lần:

A. Thứ nhất

B. Thư hai

C. Thứ ba

D. Thứ bốn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm