Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 21

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 144 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Hiện tại có mấy hình thức kinh doanh thuốc:

A. 4 hình thức

B. 5 hình thức

C. 6 hình thức

D. 7 hình thức

Câu 2: Hiện tại có bao nhiêu hình thức sản xuất thuốc:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 6 hình thức

Câu 3: Hiện tại có bao nhiêu hình thức bán buôn thuốc:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 4: Hiện tại có bao nhiêu hình thức bán lẻ thuốc:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 5: Chứng chỉ hành nghề dược là:

A. Văn bản do cơ quan quản lý nhà nước cấp

B. Văn bản do cơ sở giáo dục cấp

C. Văn bản do cơ quan quyền lực nhà nước cấp

D. Văn bản do tổ chức chính trị - xã hội cấp 

Câu 6: Chứng chỉ hành nghề cấp cho:

A. Tổ chức

B. Cơ quan

C. Cá nhân

D. Nhóm người

Câu 7: Chứng chỉ hành nghề được cấp cho:

A. Cá nhân

B. Cá nhân có nhu cầu

C. Cá nhân có nhu cầu đủ điều kiện

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 8: Giá trị của Chứng chỉ hành nghề là:

A. 3 năm

B. 5 năm

C. 10 năm

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 9: A là dươc sĩ đại học có thời gian thực thành nghề nghiệp tại nhà thuốc 2 năm kể từ khi tốt nghiệp. Vậy A có thể đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề loại hình nào sau đây:

A. Nhà thuốc

B. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn

C. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn hoặc công ty sản xuất tân dược

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 10: A là dươc sĩ đại học có thời gian thực thành nghề nghiệp tại nhà thuốc 3 năm kể từ khi tốt nghiệp. Vậy A có thể đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề loại hình nào sau đây:

A. Nhà thuốc

B. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn

C. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn hoặc công ty sản xuất tân dược

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 11: A là dươc sĩ đại học có thời gian thực thành nghề nghiệp tại nhà thuốc 4 năm kể từ khi tốt nghiệp. Vậy A có thể đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề loại hình nào sau đây:

A. Nhà thuốc

B. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn

C. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn hoặc công ty sản xuất tân dược

D. Cả 3 ý đều sai 

Câu 12: A là dươc sĩ đại học có thời gian thực thành nghề nghiệp tại nhà thuốc 5 năm kể từ khi tốt nghiệp. Vậy A có thể đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề loại hình nào sau đây:

A. Nhà thuốc

B. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn

C. Nhà thuốc hoặc công ty bán buôn hoặc công ty sản xuất tân dược

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 23: Muốn đăng ký kinh doanh với loại hình nhà thuốc thì đăng ký kinh doanh ở:

A. Sở Y tế

B. Bộ Y tế

C. Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

D. Sở Kế hoạch đầu tư

Câu 24: Muốn đăng ký kinh doanh với loại hình quầy thuốc thì đăng ký kinh doanh ở:

A. Sở Y tế

B. Bộ Y tế

C. Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

D. Sở Kế hoạch đầu tư

Câu 25: Muốn đăng ký kinh doanh với loại hình đại lý thuốc của doanh nghiệp thì đăng ký kinh doanh ở:

A. Sở Y tế

B. Bộ Y tế

C. Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

D. Sở Kế hoạch đầu tư

Câu 26: Muốn đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp bán buôn thuốc thì đăng ký kinh doanh ở:

A. Sở Y tế

B. Bộ Y tế

C. Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

D. Sở Kế hoạch đầu tư

Câu 27: Muốn đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp sản xuất thuốc thì đăng ký kinh doanh ở:

A. Sở Y tế

B. Bộ Y tế

C. Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

D. Sở Kế hoạch đầu tư

Câu 28: Muốn đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc thì đăng ký kinh doanh ở:

A. Sở Y tế

B. Bộ Y tế

C. Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

D. Sở Kế hoạch đầu tư

Câu 29: Muốn đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc thì đăng ký kinh doanh ở:

A. Sở Y tế

B. Bộ Y tế

C. Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

D. Sở Kế hoạch đầu tư

Câu 30: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc là được cấp cho:

A. Cá nhân

B. Tổ chức

C. Nhóm người

D. Cơ sở đã đăng ký kinh doanh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm