Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 2

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 552 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

42 Lần thi

Câu 2: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, Quy hoạch phát triển công nghiệp dược phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

A. Phù hơp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

B. Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

C. Định hướng tập trung, hiện đại hóa và chuyên môn hóa

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 3: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, Bộ Y tế có các trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng nhân lực đối với hoạt động nào?

A. nghiên cứu, sản xuất thuốc generic, vắc xin, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc hiếm

B. phát triển vùng nuôi trồng dược liệu, tổ chức triển khai các biện pháp bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững nguồn dược liệu

C. ban hành danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát

D. cả 3 ý trên đều sai

Câu 5: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, Vị trí công việc nào phải có Chứng chỉ hành nghề dược?

A. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược

B. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

C. Người phụ trách công tác được lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 9: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, cấp Chứng chỉ hành nghề dược được thực hiện theo hình thức xét duyệt cho người đề nghị hoặc hình thức thi cho người có nhu cầu và áp dụng đối với trường hợp nào sau đây?

A. Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược lần đầu

B. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 11: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược áp dụng đối với trường hợp người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng có thay đổi về gì?

A. phạm vi hành nghề

B. hình thức cấp Chứng chỉ hành nghề dược

C. thông tin của người đưực cấp Chứng chỉ hành nghề dược

D. cả 3 ý trên đều đúng

Câu 12: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, Chứng chỉ hành nghề dược được cấp cho những người không thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động được theo bản án, quyết định của Tòa án

B. Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 16: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược bao gồm?

A. Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược có ảnh chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng

B. Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trường hợp bị mất phải có cam kết của người đề nghị cấp lại

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 17: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược gồm gì?

A. Đơn đề nghị Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược cỏ ảnh chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng

B. Bản sao các giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi

C. Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 22: Theo Luật Dược số 105/2016/QHl3, trường hợp nào thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược?

A. Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền

B. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của mình

C. Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 26: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, trường hợp nào thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược?

A. Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chi hành nghề dược

B. Người có chứng chỉ hành nghề cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược

C. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược gây hậu quả đến tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 29: Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, Trên Chứng chỉ hành nghề dược ghi đầy đủ nội dung gì?

A. Thời gian hành nghề

B. Thời hạn hiệu lực

C. Phạm vi hành nghề mà người có Chứng chỉ hành nghề được đáp ứng điều kiện và được phép hành nghề

D. Lĩnh vực hành nghề

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 42 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm