Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 19

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 131 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 19. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Yêu cầu Trung tâm kiểm nghiệm cho kết luận về chất lượng 1 sản phẩm. Đây là quyền hạn nào của thanh tra dược:

A. Quyền đối với cơ quan đang được thanh tra

B. Quyền đối với cơ quan có thẩm quyền giám định

C. Quyền đưa ra các quyết định, các hình thức xử lý

D. Không phải quyền hạn của thanh tra dược

Câu 2: Yêu cầu cơ quan điều tra hình sự cung cấp các tài liệu liên quan về 1 cơ sở có hành vi mua bán thuốc gây nghiện trái phép. Đây là quyền hạn nào của thanh tra dược:

A. Quyền đối với cơ quan đang được thanh tra

B. Quyền đối với cơ quan có thẩm quyền giám định

C. Quyền đưa ra các quyết định, các hình thức xử lý

D. Không phải quyền hạn của thanh tra dược 

Câu 3: Yêu cầu nhà thuốc đóng phạt vì vi phạm. Đây là quyền hạn nào của thanh tra dược:

A. Quyền đối với cơ quan đang được thanh tra

B. Quyền đối với cơ quan có thẩm quyền giám định

C. Quyền đưa ra các quyết định, các hình thức xử lý

D. Không phải quyền hạn của thanh tra dược

Câu 4: Yêu cầu cơ sở kinh doanh thuốc ngưng hoạt động vì vi phạm nghiêm trọng. Đây là quyền hạn nào của thanh tra dược:

A. Quyền đối với cơ quan đang được thanh tra

B. Quyền đối với cơ quan có thẩm quyền giám định

C. Quyền đưa ra các quyết định, các hình thức xử lý

D. Quyền đình chỉ tạm thời hoạt động dược

Câu 5: Phương pháp thanh tra mà cơ sở đang được thanh tra có đề cương, có chuẩn bị hoặc không chuẩn bị là:

A. Nghe báo cáo

B. Khai thác, xử lý hồ sơ

C. Thanh tra hiện trường

D. Chấm điểm

Câu 6: Phương pháp thanh tra mà cơ sở phải cung cấp đầy đủ các chứng từ xuất nhập, các SOP…. là:

A. Nghe báo cáo

B. Khai thác, xử lý hồ sơ

C. Thanh tra hiện trường

D. Chấm điểm

Câu 7: Phương pháp thanh tra mà thanh tra viên sẽ kiểm tra các kho xưởng, khoa phòng… là:

A. Nghe báo cáo

B. Khai thác, xử lý hồ sơ

C. Thanh tra hiện trường

D. Chấm điểm

Câu 8: Phương pháp thanh tra thường dùng khi kiểm tra các Nguyên tắc thực hành tốt nhà thuốc là:

A. Nghe báo cáo

B. Khai thác, xử lý hồ sơ

C. Thanh tra hiện trường

D. Chấm điểm

Câu 9: Phương pháp thanh tra khi có một khiếu nại về thái độ, hành vi của nhân viên thường là:

A. Nghe báo cáo

B. Khai thác, xử lý hồ sơ

C. Thanh tra hiện trường

D. Diễn lại, thuật lại

Câu 10: Phương pháp thanh tra mà thanh tra viên đặt câu hỏi với người phụ trách là là:

A. Nghe báo cáo

B. Khai thác, xử lý hồ sơ

C. Thanh tra hiện trường

D. Hỏi đáp

Câu 11: Tiếp nhận thông tin là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra 

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 12: Xử lý thông tin là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 13: Chuẩn bị cơ sở pháp lý là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 14: Xây dựng kế hoạch và đề cương thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 15: Phổ biến kế hoạch thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 17: Công bố cơ sở pháp lý thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 18: Nêu yêu cầu và đề cương báo cáo thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 19: Kiểm tra cơ sở pháp lý của đối tượng thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 20: Nghe đối tượng thanh tra báo cáo là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 21: Thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin tài liệu là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 22: Thu thập tang vật, lấy mẫu và thực hiện giải pháp cấp bách là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 23: Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 24: Nhật ký đoàn thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 25: Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 26: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 27: Thông báo kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 28: Lập biên bản thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 29: Xử lý, xử phạt vi phạm là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 30: Công bố kết luận thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra 

D. Khen thường, kỷ luật

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm