Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 18

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 131 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Rút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 2: Lập, bàn giao hồ sơ thanh tra là một bước trong quy trình:

A. Chuẩn bị thanh tra

B. Tiến hành thanh tra

C. Kết thúc thanh tra

D. Khen thường, kỷ luật

Câu 3: Khi nói về đơn thuốc tổng quan thì:

A. Có 4 loại đơn thuốc

B. Có 2 loại đơn thuốc và 2 loại sổ khám bệnh

C. Có 4 loại sổ khám bệnh

D. Có 2 loại đơn thuốc 

Câu 4: Khi kê đơn cho trẻ 54 tháng tuổi thì trong mục Tuổi bệnh nhân phải ghi:

A. 54 tháng

B. 54 tháng kèm tên bố hoặc mẹ

C. 4 tuổi 6 tháng

D. 5 tuổi

Câu 5: Khi kê đơn cho trẻ 72 tháng tuổi thì trong mục Tuổi bệnh nhân phải ghi:

A. 72 tháng

B. 72 tháng kèm tên bố hoặc mẹ

C. 6 tuổi

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 8: Khi kê đơn, số lượng thành phẩm thuốc gây nghiện nên ghi như sau:

A. 20 ống

B. 020 ống

C. hai mươi ống

D. Hai mươi ống

Câu 10: Khi kê đơn, tên thuốc (thuốc 1 hoạt chất) trong đơn nên ghi:

A. Tên quốc tế

B. Tên Biệt dược

C. Tên quốc tế (tên Biệt dược)

D. Tên quốc tế “tên Biệt dược”

Câu 11: Khi kê đơn, tên thuốc (thuốc 2 hoạt chất) trong đơn nên ghi:

A. Tên quốc tế 

B. Tên Biệt dược

C. Tên quốc tế (tên Biệt dược)

D. Tên quốc tế “tên Biệt dược”

Câu 12: Chọn câu sai. Các trường hợp đặc biệt trong kế đơn là:

A. Kê đơn thuốc gây nghiện

B. Kê đơn thuốc hướng tâm thần

C. Kê đơn thuốc trị lao

D. Kê đơn thuốc phóng xạ

Câu 13: Đối với bệnh mãn tính, số lượng mỗi lần kê đơn là:

A. 7 ngày

B. 10 ngày

C. 1 tháng

D. Tùy theo chuyên khoa điều trị

Câu 14: Đối với bệnh mãn tính, thuốc sẽ được kê trong là:

A. Đơn thuốc “N”

B. Đơn thuốc thông thường

C. Sổ khám bệnh mãn tính

D. Sổ khám bệnh thông thường

Câu 15: Đối với bệnh lao, số lượng mỗi lần kê đơn là:

A. 7 ngày

B. 10 ngày

C. 1 tháng

D. Tùy theo chuyên khoa điều trị

Câu 16: Đối với bệnh lao, thuốc sẽ được kê trong là:

A. Đơn thuốc “N”

B. Đơn thuốc thông thường

C. Sổ khám bệnh mãn tính

D. Sổ khám bệnh thông thường

Câu 18: Đối với kê đơn thuốc hướng tâm thần cho bệnh nhân cấp tính, thuốc sẽ được kê trong là:

A. Đơn thuốc “N”

B. Đơn thuốc thông thường hoặc sổ khám bệnh thông thường

C. Sổ khám bệnh mãn tính

D. Sổ khám bệnh thông thường

Câu 20: Đối với kê đơn thuốc hướng tâm thần cho bệnh nhân mãn tính, thuốc sẽ được kê trong là:

A. Đơn thuốc “N”

B. Đơn thuốc thông thường

C. Sổ khám bệnh mãn tính

D. Sổ khám bệnh thông thường

Câu 24: Đối với kê đơn thuốc gây nghiện cho bệnh nhân cấp tính, số lượng mỗi lần kê đơn là:

A. <= 7 ngày

B. <= 10 ngày

C. <= 1 tháng

D. Tùy theo chuyên khoa điều trị

Câu 25: Đối với kê đơn thuốc gây nghiện cho bệnh nhân cấp tính, thuốc sẽ được kê trong là:

A. Đơn thuốc “N” + Sổ khám bệnh mãn tính

B. Đơn thuốc “N”

C. Đơn thuốc “N” + Sổ khám bệnh thông thường

D. Sổ khám bệnh mãn tính

Câu 27: Đối với kê đơn thuốc gây nghiện cho bệnh nhân mãn tính, thuốc sẽ được kê trong là:

A. Đơn thuốc “N” + Sổ khám bệnh mãn tính

B. Đơn thuốc “N” 

C. Đơn thuốc “N” + Sổ khám bệnh thông thường

D. Sổ khám bệnh mãn tính

Câu 29: Đối với kê đơn thuốc Opioid cho bệnh nhân ung thư, thuốc sẽ được kê trong là:

A. Đơn thuốc “N” + Sổ khám bệnh mãn tính 

B. Đơn thuốc “N”

C. Đơn thuốc “N” + Sổ khám bệnh thông thường

D. Sổ khám bệnh mãn tính 

Câu 30: Thuốc gây nghiện mỗi lần bán không quá:

A. 7 ngày

B. 10 ngày

C. 1 tháng

D. Không có quy định về việc bán

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm