Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 14

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 198 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 3: Vai trò của Giám đốc và Phó Giám đốc chuyên môn trong Hội đồng thuốc và điều trị là:

A. Chủ tịch

B. Phó chủ tịch

C. Ủy viên thường trực

D. Ủy viên

Câu 5: Vai trò của Trưởng khoa dược trong Hội đồng thuốc và điều trị là:

A. Ủy viên thường trực

B. Chủ tịch

C. Ủy viên

D. Thư ký

Câu 7: Vai trò của Bác sĩ Vi sinh trong Hội đồng thuốc và điều trị là:

A. Ủy viên thường trực

B. Phó chủ tịch

C. Ủy viên

D. Thư ký

Câu 8: Vai trò của Điều dưỡng trưởng trong Hội đồng thuốc và điều trị là:

A. Ủy viên thường trực

B. Phó chủ tịch

C. Ủy viên

D. Thư ký

Câu 9: Vai trò của Trưởng phòng tài chính kế toán trong Hội đồng thuốc và điều trị là:

A. Ủy viên thường trực

B. Phó chủ tịch

C. Ủy viên

D. Thư ký

Câu 10: Trong bệnh viện hạng 3, vai trò của Dược sĩ lâm sàng trong Hội đồng thuốc và điều trị là:

A. Ủy viên thường trực

B. Phó chủ tịch

C. Ủy viên

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 11: Trong bệnh viện hạng 2, vai trò của Dược sĩ lâm sàng trong Hội đồng thuốc và điều trị là:

A. Ủy viên thường trực

B. Phó chủ tịch

C. Ủy viên

D. Cả 3 ý đều sai 

Câu 12: Trong bệnh viện hạng 1, vai trò của Dược sĩ lâm sàng trong Hội đồng thuốc và điều trị là:

A. Ủy viên thường trực

B. Phó chủ tịch

C. Ủy viên

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 13: Chọn câu sai. Thành phần của Hội đồng thuốc và điều trị gồm:

A. Tiểu ban xây dựng hướng dẫn điều trị

B. Tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh và theo dõi sự đề kháng kháng sinh

C. Tiểu ban giám sát ADR và sai sót điều trị

D. Tiểu ban chỉ đạo tuyến

Câu 14: Hội đồng thuốc và điều trị có mối quan hệ với Hội đồng Khoa học thông qua:

A. Tiểu ban xây dựng hướng dẫn điều trị

B. Tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh và theo dõi sự đề kháng kháng sinh

C. Tiểu ban giám sát ADR và sai sót điều trị

D. Tiểu ban giám sát thông tin thuốc

Câu 15: Hội đồng thuốc và điều trị có mối quan hệ với Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thông qua:

A. Tiểu ban xây dựng hướng dẫn điều trị

B. Tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh và theo dõi sự đề kháng kháng sinh

C. Tiểu ban giám sát ADR và sai sót điều trị

D. Tiểu ban giám sát thông tin thuốc

Câu 20: Theo quy định, Bệnh viện hạng 3 thì Trưởng khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 21: Theo quy định, Bệnh viện hạng 2 thì Trưởng khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 22: Theo quy định, Bệnh viện hạng 1 thì Trưởng khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 23: Theo quy định, Bệnh viện hạng đặc biệt thì Trưởng khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 24: Theo quy định, Bệnh viện không phân hạng thì Trưởng khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 25: Theo quy định, Bệnh viện không phân hạng thì người làm công tác nghiệp vụ Dược tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 26: Theo quy định, Bệnh viện hạng 3 thì người làm công tác nghiệp vụ Dược tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 27: Theo quy định, Bệnh viện hạng 2 thì người làm công tác nghiệp vụ Dược tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 28: Theo quy định, Bệnh viện hạng 1 thì người làm công tác nghiệp vụ Dược tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 29: Theo quy định, Bệnh viện hạng đặc biệt thì người làm công tác nghiệp vụ Dược tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 30: Theo quy định, người phụ trách kho cấp phát thuốc gây nghiện tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm