Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 12

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 81 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Theo quy định, người phụ trách kho cấp phát thuốc hướng tâm thần tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 2: Theo quy định, người phụ trách kho cấp phát thuốc thường tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 3: Theo quy định, Cán bộ thống kê tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 4: Theo quy định, Người làm công tác dược lâm sàng tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 5: Theo quy định, Người làm công tác pha chế cho chuyên khoa nhi tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 6: Theo quy định, Người làm công tác pha chế cho chuyên khoa ung bướu tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 7: Theo quy định, Người làm công tác pha chế thuốc gây nghiện tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 8: Theo quy định, Người làm công tác pha chế thuốc dùng ngoài tại khoa dược là:

A. Dược sĩ đại học trở lên

B. Dược sĩ trung học được ủy quyền trở lên

C. Dược sĩ trung học trở lên

D. Dược tá trở lên

Câu 9: Nhà thuốc bệnh viện trực thuộc:

A. Giám đốc bệnh viện

B. Khoa dược

C. Phòng Tài chính kế toán

D. Phòng kế hoạch tổng hợp

Câu 10: Chọn câu đúng:

A. Tất cả các Khoa Dược đều có cơ cấu giống nhau

B. Khoa Dược trực thuộc Giám đốc bệnh viện

C. Trưởng Khoa Dược phải là dược sĩ đại học

D. Trong Khoa Dược có tiểu ban giám sát thông tin thuốc

Câu 11: Chọn câu sai:

A. Hội đồng thuốc và điều trị có ít nhất 5 người

B. Hội đồng thuốc và điều trị và Hội đồng đấu thầu thuốc là một

C. Khoa Dược bệnh viện bắt buộc phải đạt GSP

D. Khoa Dược là đầu mối của Hội đồng thuốc và điều trị

Câu 12: Hằng năm, bệnh viện tổ chức các Hội nghị khoa học kỹ thuật là thể hiện chức năng:

A. Nghiên cứu khoa học

B. Đào tạo cán bộ

C. Chỉ đạo tuyến

D. Phòng bệnh

Câu 13: Đối tượng của thông tin thuốc là:

A. Những người có bằng cấp chuyên môn về y dược

B. Công chúng

C. Những người có khả năng xúc tiến việc kê đơn thuốc

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 14: Đối tượng của quảng cáo thuốc là:

A. Những người có bằng cấp chuyên môn về y dược

B. Công chúng

C. Người dùng thuốc

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 15: Nội dung không có trong thông tin thuốc:

A. Đối tượng đặc biệt

B. Dạng bào chế

C. Công thức bào chế

D. Tương tác thuốc

Câu 16: Nội dung không có trong thông tin thuốc:

A. Lời dặn

B. Dạng bào chế

C. Công thức bào chế

D. Tương tác thuốc

Câu 17: Nội dung không có trong quảng cáo thuốc:

A. Dạng bào chế

B. Chỉ định

C. Hoạt chất

D. Tác dụng phụ và ADR

Câu 18: Nội dung không có trong quảng cáo thuốc:

A. Công thức bào chế 

B. Chỉ định

C. Hoạt chất

D. Tác dụng phụ và ADR

Câu 19: Nội dung không có trong quảng cáo thuốc:

A. Tương tác thuốc

B. Chỉ định 

C. Hoạt chất

D. Tác dụng phụ và ADR

Câu 20: Nội dung không có trong quảng cáo thuốc:

A. Tài liệu tham khảo

B. Chỉ định

C. Hoạt chất

D. Tác dụng phụ và ADR

Câu 22: Chọn câu sai. Chỉ định không được đưa vào trong quảng cáo thuốc:

A. Điều trị bệnh lao, phong

B. Điều trị mất ngủ

C. Mang tính kích dục

D. Điều trị bệnh tim mạch

Câu 23: Thuốc sản xuất để lưu thông trong nước thì đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn là:

A. Cơ sở sản xuất

B. Cơ sở phân phối

C. Cơ sở bán lẻ

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 24: Thuốc sản xuất để xuất khẩu thì đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn là:

A. Cơ sở sản xuất 

B. Cơ sở phân phối

C. Cơ sở bán lẻ

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 25: Thuốc sản xuất để xuất khẩu thì đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn là:

A. Cơ sở xuất khẩu

B. Cơ sở phân phối

C. Cơ sở bán lẻ

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 26: Thuốc nhập khẩu thì đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn là:

A. Cơ sở sản xuất

B. Cơ sở phân phối

C. Cơ sở nhập khẩu

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 27: Có mấy loại nhãn đặc biệt:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 4 loại

D. 5 loại

Câu 28: Nội dung không có trong nội dung tối thiểu của nhãn thông thường là:

A. Tên thuốc

B. Dạng bào chế

C. Xuất xứ của thuốc

D. Hướng dẫn sử dụng thuốc

Câu 29: Nội dung không có trong nội dung tối thiểu của nhãn thông thường là:

A. Tên thuốc

B. Dạng bào chế

C. Xuất xứ của thuốc

D. Chỉ định, chống chỉ định

Câu 30: Nhãn nguyên liệu thuốc gây nghiện phải có chữ:

A. Gây nghiện

B. Thuốc gây nghiện

C. Nguyên liệu gây nghiện

D. Cả 3 ý đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm