Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 10

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 308 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 2: Phiên bản mới nhất hiện nay của Dược điển Việt Nam là:

A. Dược điển Việt Nam I

B. Dược điển Việt Nam II

C. Dược điển Việt Nam III

D. Dược điển Việt Nam IV

Câu 4: Mức độ vi phạm chất lượng gây tổn thương nghiêm trọng là:

A. Mức độ 1

B. Mức độ 2

C. Mức độ 3

D. Mức độ 4

Câu 5: Mức độ vi phạm chất lượng gây chết người là:

A. Mức độ 1

B. Mức độ 2

C. Mức độ 3

D. Mức độ 4

Câu 10: Chủ thể nào ra thông báo thu hồi thuốc trong phạm vi toàn quốc có tính bắt buộc:

A. Cục Quản lý Dược

B. Sở Y tế

C. Cở sở sản xuất, nhập khẩu

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 11: Chủ thể nào ra thông báo thu hồi thuốc trong phạm vi một tỉnh có tính bắt buộc:

A. Cục Quản lý Dược

B. Sở Y tế

C. Cở sở sản xuất, nhập khẩu

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 12: Chủ thể nào ra thông báo thu hồi thuốc trong trường hợp thu hồi tự nguyện:

A. Cục Quản lý Dược

B. Sở Y tế

C. Cở sở sản xuất, nhập khẩu

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 13: Theo quy định, nhiệt độ phòng là nhiệt độ:

A. 15 – 25°C

B. 8 - 15°C

C. 2 – 8°C

D. <= 8°C

Câu 14: Theo quy định, nhiệt độ kho mát là nhiệt độ:

A. 15 – 25°C

B. 8 - 15°C

C. 2 – 8°C

D. <= 8°C

Câu 15: Theo quy định, nhiệt độ kho lạnh là nhiệt độ:

A. 15 – 25°C

B. 8 – 15°C

C. 2 – 8°C

D. <= 8°C

Câu 16: Theo quy định, nhiệt độ tủ lạnh là nhiệt độ:

A. 15 – 25°C

B. 8 – 15°C

C. 2 – 8°C

D. <= 8°C

Câu 17: Theo quy định, nhiệt độ kho đông lạnh là nhiệt độ:

A. 15 – 25°C

B. 8 – 15°C

C. 2 – 8°C

D. <= (-10)°C

Câu 18: Điều kiện bảo quản kho là độ ẩm tương đối:

A. 70%

B. 75%

C. Không quá 70%

D. Không quá 75%

Câu 19: Chọn câu sai:

A. Đối với dược phẩm, những yêu cầu về điều kiện bảo quản thường được chỉ dẫn bằng những dòng chữ cụ thể

B. Các yêu cầu về điều kiện bảo quản được quy định chung cho tất cả các thuốc

C. Các yêu cầu về bảo quản trên nhãn hoá chất thường được biểu diễn bằng các ký hiệu

D. Trong thời hạn sử dụng, thuốc cũng như hoá chất chỉ được đảm bảo chất lượng nếu chúng được bảo quản theo đúng các điều kiện qui định

Câu 20: Rất nhiều Dược điển của các nước có qui định tiêu chuẩn ……. trong bảo quản.

A. Thời gian

B. Không gian

C. Nhiệt độ và độ ẩm

D. Cơ sở bảo quản

Câu 21: Găng tay, mặt nạ phòng độc, khẩu trang … là trang thiết bị:

A. Văn phòng

B. Sắp xếp hàng hóa

C. Công tác bảo quản

D. Bảo hộ lao động

Câu 22:  là biểu tượng của:

A. Chống cháy

B. Tránh ẩm

C. Tránh mặt trời và ánh sáng

D. Tránh nhiệt

Câu 23:  là biểu tượng của:

A. Tránh đổ vở

B. Để hướng lên trên

C. Chống cháy

D. Tránh nhiệt

Câu 24:  là biểu tượng của:

A. Tránh ẩm

B. Tránh nhiệt

C. Chống cháy

D. Không để gần lửa

Câu 25:  là biểu tượng của:

A. Hóa chất kích ứng

B. Hóa chất ăn mòn

C. Hóa chất độc

D. Hóa chất dễ cháy, nổ

Câu 26:  là biểu tượng của:

A. Tránh đổ vở

B. Để 1 chiều

C. Chống cháy

D. Tránh nhiệt

Câu 27:  là biểu tượng của:

A. Hóa chất kích ứng

B. Hóa chất ăn mòn

C. Hóa chất độc

D. Hóa chất dễ cháy nổ

Câu 28: Yếu tố bệnh nhân ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc là:

A. Thói quen

B. Công việc

C. Điều kiện sống

D. Cân nặng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm