Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 8

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 419 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Biểu thuế quan đối ngoại thống áp dụng trong những hình thức dàn xếp ngoại thương ưu đãi nào sau đây:

A. Liên minh thuế quan

B. Khu vực mậu dịch tự do

C. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Nội dung nào sau đây không liên quan đến khu vực mậu dịch tự do:

A. Các nước thành viên thống nhất giữ mức thuế quan của hàng hóa khi nhập khẩu vào thị trường của nhau

B. Các nước thành viên thống nhất bỏ thuế quan và hạn ngạch xuất khẩu đối với hàng hóa khi nhập khẩu vào thị trường của nhau

C. Tự nguyện miễn giảm thuế quan của hàng hóa khi nhập vào thị trường của nhau

D. Tự do di chuyển các yếu tố sản xuất giữa các nước trong khối

Câu 3: Thuế quan đống vai trò nào sau đây trong việc điều phối các yếu tố sản xuất nội địa:

A. Giảm thuế đối với các yếu tố đầu vào nhập khẩu từ bên ngoài (1)

B. Tăng thuế đối với các yếu tố đầu vào nhập khẩu từ bên ngoài (2)

C. Tăng thuế đối với sản nhập khẩu cùng loại mà trong nước có thể sản xuất được (3)

D. 1 và 3

Câu 4: Hình thức nào sau đây không thuộc loại hình đầu tư quốc tế của công ty bảo hiểm?

A. Mua lại các công ty bảo hiểm hoạt động kém hiệu quả

B. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

C. Thành lập một chi nhánh bảo hiểm mới ở nước ngoài

D. Mua cổ phiếu trái phiểu của các công ty ở nước ngoài

Câu 5: Khi tiến hành bồi thường tái bảo hiểm cần phải xác định các yếu tố cơ bản nào sau đây?

A.  thiệt hại phải bồi thường, xem xét bảng kê khai thiệt hại, thông báo thanh toán, thời hạn thanh toán

B. thiệt hại phải bồi thường, thông báo thanh toán, thời hạn thanh toán, thiệt hại cần thanh toán ngay

C. thiệt hại phải bồi thường, xem xét bảng kê khai thiệt hại, thông báo thanh toán, thời hạn thanh toán, thiệt hại cần thanh toán ngay

D. xem xét bảng kê khai thiệt hại, thông báo thanh toán, thời hạn thanh toán, thiệt hại cần thanh toán ngay

Câu 6: Thiệt hại nào dưới đây phải bồi hoàn trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với ngưới thứ ba?

A. Thiệt hại về tài sản của người thứ ba do máy bay nơi các vật thể rơi ra từ máy bay

B. Thiệt hại về hành lý, hàng hóa tư trang, án phí dân sự và các chi phí hợp lý

C. Thiệt hại do gây thương vong cho người thứ ba, thiệt hại về tài sản của ngưới thứ 3

D. Đáp án a và b

Câu 8: Công ty bảo hiểm thực hiện sự phân chia quốc tế các rủi ro với các công ty bảo hiểm ở nước ngoài:

A. Hoạt động trao đổi dịch vụ và đầu tư tài chính

B. Hoạt động tái bảo hiểm

C. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm

D. Không có đáp án đúng

Câu 9: Nguyên tắc đầu tư tài chính quốc tế của các công ty bảo hiểm gồm:

A. Phân chia tỷ lệ giá trị đầu tư

B. Phân tán - đa dạng để giảm thiểu rủi ro đầu tư

C. Danh mục các tài sản đầu tư

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Dầu tư quốc tế của công ty bảo hiểm có:

A. Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

B. Đầu tư gián tiếp

C. Đầu tư trực tiếp

D. Không có đáp án đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Sinh viên