Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 17

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 143 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trái phiếu châu Âu do các thành viên của thị trường phát hành:

A. Bằng đồng tiền khác với đồng tiền tại nước phát hành

B. Bằng đồng tiền EUR

C. Bằng đồng GBP

D. Bằng đồng USD

Câu 2: Thị trường vốn quốc tế là nơi:

A. Những người đi vay gặp nhau

B. Những người đi vay và cho vay từ nhiều nước gặp nhau để trao đổi vốn

C. Những người cho vay gặp nhau

D. Những người đi vay và cho vay gặp nhau

Câu 3: Hoạt động nào sau đây không làm nảy sinh tài chính quốc tế?

A. Tài trợ quốc tế

B. Đầu tư quốc tế

C. Sản xuất tự cung tự cấp

D. Thương mại quốc tế

Câu 4: Đặc điểm về các rủi ro của TCQT thể hiện:

A. Rủi ro chính trị

B. Rủi ro tỷ giá hối đoái

C. Rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro chính trị, rủi ro về môi trường kinh tế thế giới

D. Rủi ro về môi trường kinh tế thế giới

Câu 5: TCQT chịu sự chi phối của:

A. Hệ thống pháp luật nội địa

B. Nhiều yếu tố chính trị và hệ thống pháp luật

C. Nhiều yếu tố chính trị

D. Nhiều hệ thống pháp luật

Câu 6: Quan hệ tín dụng quốc tế là:

A. Là quan hệ cho vay và đi vay quốc tế

B. Hình thức đầu tư quốc tế trực tiếp

C. Là hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp

D. Là hình thức cho vay quốc tế

Câu 7: Nếu BP của quốc gia thâm hụt thì:

A. Tăng xuất khẩu

B. Giảm chi tiêu của chính phủ, phá giá đồng nội tệ, tăng xuất khẩu

C. Phá giá đồng nội tệ

D. Giảm chi tiêu của chính phủ

Câu 9: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa được phản ánh vào:

A. Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều

B. Cán cân thương mại

C. Cán cân thu nhập

D. Cán cân dịch vụ

Câu 10: Giá CIF là giá bao gồm:

A. Giá trị của hàng nhập khẩu + thuế nhập khẩu

B. Giá trị của hàng nhập khẩu + bảo hiểm

C. Giá trị của hàng xuất khẩu + chi phí vận tải

D. Giá trị của hàng xuất khẩu + chi phí vận tải + bảo hiểm

Câu 11: Thị trường tương lai và kỳ hạn là thị trường:

A. Được mở cửa 24h/1 ngày

B. Được mở cửa 24h/1 ngày, là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất thế giới

C. Là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất thế giới

D. Là thị trường phi tập trung (OTC)

Câu 12: Thị trường giao ngay là:

A. Thị trường phi tập trung

B. Được mở của 24 h/ngày

C. Thị trường phi tập trung, mở của 24 h/ngày, là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất thế giới

D. Là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất thế giới

Câu 13: Chủ thể tham gia vào FX?

A. Dân cư

B. Các ngân hàng thương mại, dân cư, ngân hàng Trung ương

C. Ngân hàng Trung ương

D. Các ngân hàng thương mại.

Câu 14: Một hợp đồng quyền chọn tiền tệ giữa ngân hàng và khách hàng. Khách hàng phải trả phí quyền chọn cho:

A. Cho ngân hàng cung ứng hợp đồng khi khách hàng thực hiện hợp đồng

B. Cho nhà môi giới cho dù có thực hiện hợp đồng hay không

C. Cho nhà môi giới khi khách hàng thực hiện hợp đồng

D. Cho ngân hàng bất kể khách hàng có thực hiện hợp đồng hay không

Câu 16: Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối duy trì quan hệ với nhau thông qua:

A. Ngân hàng nước ngoài

B. Ngân hàng trong nước

C. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF

D. Điện thoại, mạng vi tính, telex và fax

Câu 18: Những quy tắc được dùng để điều chỉnh phương thức thanh toán nhờ thu:

A. UCP 500, 1993, ICC

B. URC 522, 1995, ICC

C. URR 522, 1995, ICC  

Câu 19: Có thể tạo lập hối phiếu bằng:

A. Chứng thư

B. Ghi vào băng cassette

C. Ghi vào đĩa từ

D. Ghi vào băng video

Câu 20: Người trả tiền hối phiếu thương mại trong phương thức nhờ thu là:

A. Người XK hàng hoá

B. Người NK hàng hoá

C. Người phát hành L/C

D. Ngân hàng nhà nước 

Câu 21: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là:

A. Thanh toán ngay lập tức

B. Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán

C. Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn

Câu 24: Loại L/C nào sau đây được coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu:

A. Irrevocable credit

B. Red clause credit 

C. Revolving credit 

D. Irrevocable transferable credit

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên