Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 161 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 7. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?

A. USB    

B. UPS

C. Hub

D. Webcam

Câu 6: Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?

A. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên

B. Là bộ nhớ chỉ đọc

C. Là bộ xử lý thông tin

D. Cả ba câu đều sai

Câu 7: Người và máy tính giao tiếp thông qua:

A. Bàn phím và màn hình

B. Hệ điều hành .

C. RAM

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện

A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

Câu 12: Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện:

A. Nháy phải chuột, rồi chọn Exit       

B. Nháy phải chuột, rồi chọn Return

C. Nháy phải chuột, rồi chọn End Show 

D. Nháy phải chuột, rồi chọn Screen

Câu 16: Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View - Symbol   

B.  Format - Symbol

C. Tools - Symbol 

D.  Insert - Symbol

Câu 17: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức 

C. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu 18: Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy?

A. . Alt+Esc

B. Ctrl+Esc

C. Ctrl+Alt+Esc

D. Không có cách nào khác, đành phải nhấn nút Power Off

Câu 19: Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A. Edit - AutoCorrect Options...       

B. Window - AutoCorrect Options...

C.  View - AutoCorrect Options...     

D. Tools - AutoCorrect Options...

Câu 20: Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter  

B. Bấm phím Enter

C.  Bấm tổ hợp phím Shift - Enter    

D. Word tự động, không cần bấm phím

Câu 23: Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. Tools - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. File - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Format - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. View - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Câu 25: Bạn hiểu Macro Virus là gì?

A. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

B.  Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

C. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel 

D.  Tất cả đều đúng

Câu 26: Nếu kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhân chính là gì?

A. Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm, thường bị nghẽn mạch

B. Do chưa trả phí Internet

C. Do Internet có tốc độ chậm

D. Do người dùng chưa biết sử dụng Internet

Câu 31: Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện

A. File - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

B. Window - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

C.  Start - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

D. Tools - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

Câu 32: Trong Windows, để kiểm tra không gian đĩa và chưa được sử dụng, ta thực hiện?

A. Trong Windows không thể kiểm tra không được mà phải dùng phần mềm tiện ích khác

B. Nháy đúp Computer - Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra - Chọn Properties

C. Cả 2 câu đều sai

D. Cả 2 câu đều đúng

Câu 35: Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

A. Insert - Page Numbers 

B. View - Page Numbers

C. Tools - Page Numbers        

D. Format - Page Numbers

Câu 37: Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. Tiêu đề    

B. Có đường lưới hay không

C. Chú giải cho các trục       

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 38: Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn  

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - A

C. Nháy chuột vào từ cần chọn     

D. Bấm phím Enter

Câu 39: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

A. Chia sẻ tài nguyên 

B. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng

C. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ   

D. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ

Câu 43: Trong hệ điều hành Windows, tên của thư mục được đặt:

A. Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục

B. Bắt buộc không được có phần mở rộng

C.  Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp

D. Bắt buộc phải có phần mở rộng

Câu 44: Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:

A.  Edit - Print Preview  

B. Format - Print Preview

C.  View - Print Preview 

D. File - Print Preview

Câu 46: Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục?

A. Tên tệp

B. Tần suất sử dụng

C. Kích thước tệp      

D. Kiểu tệp

Câu 48: Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

A. Format - Filter - AutoFilter 

B. Insert - Filter - AutoFilter

C.  Data - Filter - AutoFilter 

D. View - Filter - AutoFilter

Câu 49: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

C. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm