Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 220 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông - Phần 10. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Trong soạn thảo Word, muốn chia văn bản thành nhiều cột, ta thực hiện:

A. View - Column

B. Table - Column 

C.  Insert - Column

D. Format - Column

Câu 4: Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:

A. Chọn menu View -->Thumbnail  

B. Chọn menu View -->Details

C.  Chọn menu View --> List   

D. Chọn menu View --> Icons

Câu 5: Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó, bạn chọn mục nào trong số các mục sau:

A. Vào thực đơn Tools, chọn Help

B. Vào thực đơn Help, chọn Microsoft Excel Help

C. Vào thực đơn Help, chọn About Microsoft Excel

D. Vào thực đơn Edit, chọn Guide

Câu 6: Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây

A. Vào menu View, chọn Zoom 

B.  Vào menu File, chọn Web Page Preview

C. Vào menu File, chọn Print   

D. Vào menu File, chọn Print Preview

Câu 7: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A.  Đóng hồ sơ đang mở 

B. Mở một hồ sơ mới

C.  Lưu hồ sơ vào đĩa  

D. Mở một hồ sơ đã có

Câu 8: Trong MicroSoft Word , để đánh số trang tự động, ta thực hiện:

A. Insert / Page Number

B.  View / Page Number

C.  Tools / Page Number

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 10: Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím bạn chọn:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A 

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All     

D. Cả ba cách trên đều được

Câu 11: Muốn hiển thị thanh công cụ Tables and Borders trên màn hình làm việc của Word ta chọn lệnh:

A. . File/Toolbars  

B. View/Toolbars

C. Table/Draw Tables 

D. Table/Insert Table

Câu 13: Phần mở rộng của tập tin thường thể hiện:

A. Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau cùng   

B.  Kích thước của tập tin

C. Kiểu tập tin

D. Tên thư mục chứa tập tin

Câu 15: Khi nhấp chọn nút trên thanh công cụ Microsolf Word, ta có kết quả:

A. Trang hiện thời sẽ in ra 

B. Toàn bộ văn bản sẽ in ra

C. Phần văn bản đang chọn sẽ in ra     

D. Trang chứa con trỏ văn bản sẽ in ra

Câu 16: Để thay đổi vai trò nút trái và nút phải chuột, ta thực hiện:

A. Chọn Start / Control Panel / mouse / buttons / switch primary and secondary buttons

B.  Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer options

C. Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer

D.  Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 17: Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng:

A.  =SUM(A1):SUM(A7)    

B. =SUM(A1- A7)

C.  =SUM(A1:A7)             

D.  =SUM(A1);SUM(A7)

Câu 18: Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì

A. Theo chiều nghiêng   

B. Theo chiều nằm ngang

C. Theo chiều thẳng đứng

D. Cả 3 kiểu trên

Câu 21: Các thông số 1280 x 1024, 1280 x 720, 1152 x 864 là những thông số dùng để thiết lập:

A. Những bài toán nhân

B. Kích thước ảnh

C. Độ phân giải màn hình (Screen Resolution)

D. Dung lượng tập tin

Câu 22: Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin?

A. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa - Delete

B. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa - Ctrl + Delete

C. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa - Alt + Delete

D. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa - Shift + Delete

Câu 23: Cho biết cách hiệu chỉnh ngày tháng năm trên Hệ điều hành Windows?

A. Vào Control panel - Fonts.

B. Vào Control panel – Region and Language.

C. Vào Control panel - Date and Time.

D. Vào Control panel - Display.

Câu 24: Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?

A. Sao lưu dự phòng.

B. Sử dụng User name - Password.

C. Firewall (Bức tường lửa).

D. Sử dụng chương trình quét virus.

Câu 25: Chương trình nào của Windows dùng để quản lý các tập tin và thư mục:

A. Microsoft Office

B. Accessories

C. Control Panel

D. Windows Explorer

Câu 28: Muốn chuyển sang trang giấy ngang trong Microsoft Word 2010 bạn làm như thế nào:

A. Home - Paragraph - Line spacing - Exactly - Ok

B. Insert - Header & Footer - Page number - Format Page number - Ok

C. Page layout - Page borders - Format Page number - Ok

D. Page layout - Page Setup - Orientation - Landscape

Câu 31: Để lưu một tập tin đã có với tên khác. Ta dùng?

A. Menu lệnh File/ Save As

B. Menu lệnh File/ Save

C. Tổ hợp phím Ctrl+S.

D.  Tổ hợp phím Ctrl +A

Câu 32: Trong Excel khi làm việc với một tập tin ta vào File, Save As là nhằm mục đích?

A.  Lưu tập tin.  

B. Lưu tập tin với một tên khác.

C.  Di chuyển một sheet của tập tin sang tập tin khác.

D.  Mở tập tin.

Câu 33: Trong Excel, để thêm một sheet trong một tập tin bảng tính, thực hiện?

A. Dùng menu lệnh Insert/Sheet      

B. Dùng menu lệnh Format/Sheet

C. Dùng menu lệnh Tools/Sheet          

D. Dùng menu lệnh Insert/Worksheet

Câu 34: Trong Excel, có thể sao chép khối vùng bằng cách sử dụng lần lượt các tổ hợp phím?

A. Ctrl+C, Ctrl+V     

B. Alt+C, Alt+V

C. Ctrl+X, Ctrl+V

D.  Ctrl+V, Ctrl+C

Câu 36: Khi nhập dữ liệu trên Excel thì đáp án nào sau đây đúng?

A. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái

B. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái

C.  Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định canh lề trái

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái

Câu 37: Trong MS Excel, chức năng Wrap Text dùng để:

A. Trộn dữ liệu giữa các ô

B. Cho dữ liệu trong ô xuống hàng hay không.

C. Thu hẹp độ cao của ô

D. Nới rộng ô theo chiều ngang

Câu 39: Trong Excel, kiểu dữ liệu tiền tệ là?

A. General

B. Number

C. Currency

D. Fraction

Câu 40: Hàm =COUNTA(A7:B10) sẽ đếm

A. Các ô có giá trị text trong vùng A7:B10

B. Các ô có chứa giá trị trong vùng A7:B10

C. Các ô không có giá trị trong vùng A7:B10

D. Các ô có giá trị số trong vùng A7:B10

Câu 45: Hàm Lengh trong Excel thuộc nhóm hàm xử lý?

A. Chuỗi

B. Text

C. Logical

D. Date and time

Câu 47: Đối với máy vi tính, thiết bị nhập dùng để

A. Hiển thị thông tin

B. Lưu trữ thông tin

C. Đưa thông tin vào để xử lý

D. Vừa hiển thị, vừa lưu trữ thông tin.

Câu 48: Trên thanh Taskbar của Windows có thể

A. Thực hiện lệnh in

B. Thực hiện gỡ bỏ chương trình

C. Tìm kiếm nội dung các tệp tin

D. Thay đổi ngày tháng của hệ thống

Câu 49: Ubuntu là hệ điều hành?

A. Sử dụng không cần cài đặt

B. Mã nguồn mở

C. Có bản quyền

D. Mã nguồn đóng

Câu 50: Bộ Office nào của Microsoft không bán bản quyền

A. Office 2010

B. Office 2013

C. Office 2016

D. Office 365

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học nghề phổ thông có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm